Souhrnné informace o COVID-19

Úvod » O škole » Novinky » Souhrnné informace o COVID-19
Ministr Vojtěch

Aktualizace 24. 3. 2020

Prohlášení MŠMT v přijímacím a maturitním zkouškám z 23. 3. 2020

Informace CERMAT k přípravě na maturity z domova

Mimořádná opatření


MŠMT ČR vydalo následující informace a doporučení v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19, viz odkazy níže: 

http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

Žádáme zákonné zástupce žáků a zletilé žáky, kteří se budou vracet z postižených oblastí (sever Itálie), aby postupovali podle doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, viz odkaz:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html

Zároveň i Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci, proto připravilo pro občany souhrnné informace, které jsou průběžně aktualizovány. Tyto informace, včetně všech důležitých kontaktů na infolinky, naleznete na stránkách MZ ČR, viz odkaz níže:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_1.html  

V případě nutnosti kontaktujte vedení školy.