Výuka od pondělí 16. 3. 2020

Úvod » O škole » Novinky » Výuka od pondělí 16. 3. 2020

Výuka od pondělí 16. 3. 2020 bude probíhat distanční formou dle standardního rozvrhu. Žákům budou od pondělí postupně sdělovány informace ohledně výuky. Vše bude probíhat elektronickou formou. Žákům budou, pomocí elektronických systémů umožňujících vzdálený přístup, zadávány podklady k samostudiu, testy, domácí úkoly, realizovány videokonference, .... 

Všichni žáci mají za povinnost pravidelně kontrolovat své školní emaily a informace v systému Bakaláři.

Vedení školy.