Mimořádné opatření

Úvod » O škole » Novinky » Mimořádné opatření

Vážení žáci, pedagogové, ostatní zaměstnanci školy,

žádám Vás o plnění mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které pro naši školu nařizuje od 10. 9. 2020 povinné nošení ochranných roušek ve všech společných prostorách školy (chodby, toalety a další).

 

Výňatek z opatření:

1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),
  • v prostředcích veřejné dopravy.

 

Podobné články