ERASMUS+ 2018/2019

Úvod » O škole » Projekty » Erasmus » Aktuality » ERASMUS+ 2018/2019
erasmus.jpg

V rámci projektu Erasmus+ získala škola grant na realizaci odborných zahraničních stáží. V tomto školním roce budou žáci moci vycestovat do Irska, Bulharska a Španělska. Stáží se budou moci zúčastnit žáci třetích ročníků, kteří absolvují 4 týdenní stáž a žáci čtvrtých ročníků, kteří absolvují 3 měsíční stáž. Společně se žáky pojede také doprovodná osoba, která bude mít dohled na účastníky stáže.

Přehled stáží:

Irsko – 10 žáků
Bulharsko – 6 žáků
Španělsko – 5 žáků na měsíční stáž a 5 žáků na tříměsíční stáž

Účastníci stáží získají nové odborné kompetence ve svém oboru, seznámí se s organizací práce a začlení se do pracovního kolektivu v zahraniční firmě. Budou pracovat s moderní technikou, konkrétní náplň práce každého účastníka bude záviset na studovaném oboru.

Délka praxe bude 5 dní v týdnu. Ve volných dnech bude probíhat kulturní program. Účastníci tak budou mít dostatek času poznat hostitelskou zemi. Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi, Europass
Mobilita.

Stáže jsou plně hrazené z prostředků Evropské komise.