Slovenští žáci na průmyslovce

Úvod » O škole » Projekty » Erasmus » Aktuality » Slovenští žáci na průmyslovce
Slovenští studenti Erasmus+

Ve dnech od 30. 9. do 12. 10. 2019 pobývalo v naší škole 20 žáků a 2 doprovodné osoby ze slovenské partnerské školy, Spojená škola Tvrdošín. Byli to žákyně a žáci ze třetích a čtvrtých ročníků studijních oborů Elektrotechnika, Mechatronika, Informační a síťové technologie a Technické lyceum, kteří u nás absolvovali dvoutýdenní odbornou stáž realizovanou v rámci programu ERASMUS+. Po setkání s panem ředitelem, který je v naší škole přivítal, si prohlédli školu, odborné učebny, dílny a laboratoře. Všichni stážisté se zapojili do odborné výuky dle svého studijního zaměření. Vytvořili jsme pro ně rozvrh hodin, aby co nejvíce času strávili v odborných učebnách, kde se vzdělávali společně s našimi žáky. Měli možnost vyzkoušet si práci v odborných učebnách elektrotechniky, strojních laboratořích, počítačových učebnách, v učebnách mechatroniky, modelovali v programu Solidworks, pracovali s 3D tiskem apod.

Na volná odpoledne a víkend jsme žákům připravili program, ve kterém jsme jim ukázali zajímavosti města Liberce a zdejšího regionu. Navštívili Botanickou zahradu, iQLANDII, prohlédli si radnici a samozřejmě dominantu města, Ještěd. V programu volnočasových aktivit jsme nezapomněli ani na sport. Žáci si zahráli volejbal, byli v posilovně a o víkendu navštívili jablonecký plavecký bazén. V Jablonci nad Nisou si děvčata prohlédla sbírky Muzea skla a bižuterie. Slovenští žáci si dvoutýdenní stáž v naší škole velmi pochvalovali a oceňovali zejména moderní technické vybavení odborných učeben a laboratoří a vstřícný přístup všech vyučujících