Erasmus 2019/2020

Úvod » O škole » Projekty » Erasmus » Erasmus 2019/2020

Erasmus+ 2019/2020

V rámci projektu Erasmus+ získala škola grant na realizaci odborných zahraničních stáží. V tomto školním roce budou žáci moci vycestovat do Irska, Polska a Španělska. Stáží se budou moci zúčastnit žáci třetích ročníků – krátkodobé stáže a žáci čtvrtých ročníků – dlouhodobá stáž.

 

Přehled stáží - krátkodobé:

Irsko – 15 žáků
Polsko – 4 žáci
Španělsko – 15 žáků

 

Přehled stáží - dlouhodobé:

Irsko – 5 žáků
Španělsko – 5 žáků

 

Účastníci stáží získají nové odborné kompetence,  seznámí se s organizací práce a začlení se do pracovního kolektivu v zahraniční firmě. Konkrétní náplň práce každého účastníka bude záviset na studovaném oboru. 

Délka praxe bude 5 dní v týdnu.Ve volných dnech bude probíhat kulturní program. Účastníci tak budou mít dostatek času poznat hostitelskou zemi. Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi, Europass Mobilita.

Stáže jsou plně hrazené z prostředků Evropské komise.

 

Přihlášky ke stažení