Erasmus 2021/2022

Úvod » O škole » Projekty » Erasmus » Erasmus 2021/2022

Erasmus+ 2021/2022

V průběhu minulého školního roku nám podařilo realizovat tři běhy stáží. Pevně doufáme, že letos budete moci opět vycestovat a poznávat nové země, lidi, kulturu, rozvinout svoje odborné znalosti, zdokonalit jazykové kompetence...

V rámci projektu Erasmus+ získala škola Akreditaci na projektové období 2021-2027 na realizaci odborných zahraničních stáží. V tomto školním roce budete moci vycestovat do Irska, Polska, Španělska, Itálie a na Slovenskoa Kypr. Stáží se budou moci zúčastnit žáci třetích a čtvrtých ročníků.

 

Přehled stáží – krátkodobé (zejména pro třetí ročníky):

 • Irsko – jeden měsíc
 • Polsko – dva týdny
 • Španělsko – jeden měsíc
 • Itálie – jeden měsíc
 • Slovensko – dva týdny
 • Kypr – dva týdny

Přehled stáží – dlouhodobé – tři měsíce (zejména pro čtvrté ročníky):

 • Irsko
 • Španělsko
 • Itálie

Účastníci stáží získají nové odborné kompetence, seznámí se s organizací práce a začlení se do pracovního kolektivu v zahraniční firmě. Konkrétní náplň práce každého účastníka bude záviset na studovaném oboru. 

 • Délka praxe bude 5 dní v týdnu.
 • Ve volných dnech budou exkurze nebo individuální akce. Účastníci tak budou mít dostatek času poznat hostitelskou zemi.
 • Na konci stáže obdrží účastníci doklad o získané praxi ECVET a Europass Mobilita.

Stáže jsou plně hrazené z prostředků Evropské unie.

 


 

A jak se dařilo našim šikovným studentům na Maltě?

 

 

 

Dokumenty ke stažení