Jazyky jinak (2017-2019)

Úvod » O škole » Projekty » Erasmus » Jazyky jinak (2017-2019)

 

Aktuality

logo erasmus.jpg

Projekt Jazyky jinak, financovaný EU v rámci programu Erasmus+ Mobilita pracovníků škol, je zaměřený na propojení výuky cizích jazyků a odborných předmětů. V rámci tohoto projektu vycestovalo v období červenec 2017 - červen 2019 celkem 7 vyučujících angličtiny, němčiny a odborných předmětů na kurzy do Velké Británie a Německa. Výstupem z projektu jsou výukové moduly, které mohou využívat i ostatní vyučující.

Na tento projekt navazuje podobný, také v rámci programu Erasmus+ Mobilita pracovníků škol - Jazyky pro techniky, technika pro jazyk(áře) .

Mobility a jejich reflexe:

srpen 2017

PaedDr. Dagmar Salačová - English teacher refresher course - Teaching advanced students, Londýn, UK

Ve dnech 14.8. - 25.8. jsem se zúčastnila kurzu Výuka pokročilých studentů v Londýně. Jak napovídá název kurzu, probíraná témata a aktivity směřovaly k obohacení našich dovedností při práci se zdatnými pokročilými studenty. Rozvíjely jsme se ve všech oblastech jazyka (rozvíjely protože kurzu se zúčastnily samé ženy z různých evropských zemí - z Ukrajiny, Ruska, Německa a Španělska) - zkoušely jsme cvičení na pokročilou gramatiku, rozvoj řečových dovedností, pracovaly jsme s obtížnějšími poslechovými texty, seznámily jsme se s novými metodami při práci s náročným textem. Věnovaly jsme se i zdokonalení výslovnosti. Velmi podnětné byly i části hodin vedené ostatními účastnicemi kurzu, mohly jsme si vzájemně vyměňovat zkušenosti s danými typy cvičení. Kurz byl přínosem díky nově nabytým zkušenostem při výuce pokročilých studentů, řadu cvičení jsem ihned mohla zařadit do výuky třídy P4, což byla moje nejpokročilejší studentská skupina. Získaly jsme mnoho materiálů pro přímou výuku, které průběžně využívám. Při vzájemné spolupráci s ostatními kolegyněmi jsme zjistily, že řešíme velmi obdobné problémy - nedostatek financí, času, kázeňské problémy apod.. Kurz bych velmi doporučovala všem vyučujícím anglického jazyka, protože si nejenom sami procvičíme svoje znalosti, ale můžeme poznat nové způsoby a metody výuky a seznámit se s novými kolegy ze zahraničí a vyměnit si s nimi zkušenosti.

Mgr. Eva Šímová/Elízová - English teacher refresher course - Methodolog for secondary teachers, Londýn, UK

Čtrnáctidenní kurz v Londýně byl pro mou práci ve škole nesmírně přínosný. Největší obohacení vidím v tom, že jsem si z kurzu přivezla spoustu konkrétních aktivit, které mohu zařadit do svých hodin, případně nápady, kterými mohu oživit pro studenty méně zábavná cvičení. Z metodologie jsem si znovu zopakovala poznatky získané na vysoké škole, což jistě také není na škodu. Celkově jsem s podobou kurzu spokojená, i když menší negativum vidím v organizaci jednotlivých seminářů. Chyběla mi návaznost mezi jednotlivými částmi kurzu, leckdy se tak aktivity probírané v různých hodinách opakovaly. Oceňuji ale způsob výuky v kurzu, možnost konzultací s jednotlivými vyučujícími a množství odpoledních aktivit, kterých jsme se mohli jako studenti zúčastnit. Jazyková škola, ve které jsem absolvovala svůj kurz, se zaměřuje spíše na mladší věkovou kategorii, ale i tak jsme si dokázali z nabídky vybrat zajímavý program a podívali jsme se například i do blízkého okolí Londýna. V neposlední řadě jsem znovu načerpala energii potřebnou k výkonu svého povolání. Rozhodně bych takový jazykový kurz doporučila, pokud budu mít někdy v budoucnosti možnost se podobného projektu zúčastnit, ráda ji využiji.  

PaedDr. Eva Poláková - Teaching technical English; Spice up your teaching ideas, York, UK

První kurz v Yorku byl zaměřený přímo na výuku technické angličtiny a byly jsme v něm jen dvě - spolu se mnou ještě kolegyně z Holandska, která učí technickou a obchodní angličtinu. Druhý týden jsem dopoledne měla individuální výuku se zkušenou metodičkou, která kurz sestavila přesně podle mých potřeb, a odpoledne jsem se účastnila seminářů s kolegy z kurzu Teachning English for Business. Na tomto kurzu se kromě jazyka a metodiky probírala i témata, která mě zajímala z hlediska výchovného poradenství, například koučink, překonávání překážek v učení, individuální přístup a práce se specifickými potřebami studentů.

Materiály a nápady získané na kurzu jsem hned v následujícím školním roce využila pro výuku odborných témat v několika třídách; se třídou S2B jsme zvládli i ucelený kurz Engineering Technology a ve školním roce 2018-2019 jsme se pustili do kurzu Machinery and Equipment. Jedním z výsledků výuky odborné angličtiny a zároveň velkou pomůcku pro studenty dalších ročníků je  maturitní práce Matouše Roška z L4 (2019) .

Fotografie z pobytu

květen 1018

Ing. Petr Táborský -  English language for teachers, CLIL in Physics and Engineering, Oxford, UK

Stáž proběhla v univerzitním městě Oxford. Výuka byla rozdělena do 2 částí, na část konverzační a na část odbornou. Konverzační část probíhala společně s ostatními učiteli z Itálie a Španělska, kde jsme měli možnost si sdělit v angličtině zkušenosti s výukou v těchto zemích. Odborná část byla zaměřena na způsob výuky a ověřování znalostí studentů v předmětu mechanika, konkrétně dynamika hmotného bodu, kde jsme si na názorných příkladech ukazovali, jak se tato látka vyučuje na střední škole v Oxfordu. Celkový průběh stáže byl velmi přínosný a pomohl mi zlepšit mé znalosti angličtiny nejen v každodenních situacích, ale i při výuce odborných předmětů.

červenec 2018

Ing. Marek Pospíchal - CLIL Methodolog and language for teachers who teach Science, Maths or technical subjects, Cheltenham, UK

Výuka: začátek zaměřen na výuku jazyka - bylo to velmi rychlé, spíš opakování, skupina cca 15 lidí z různých států, anglický vzdělávací systém, pak výuka zaměřená na CLIL, příklady v materiálech zaměřené na všeobecné předměty, pro IT jsme si vytvářeli a diskutovali vlastní.

Zajímavá návštěva místní školy - organizace školy a výuky, výuka matematiky a IT, učební materiály.

Aplikováno ve vybraných hodinách. Výuka je pro studenty přitažlivější, ale spíš u jednodušších témat.

Pro zdokonalení angličtiny učitele i studentů nutné pokračovat a aplikovat ve více hodinách.

srpen 2018

 Ing Petr Zenkl - CLIL Methodoloy in Practice, Bournemouth, UK

Byl jsem ve skupině 5 učitelů angličtiny, takže výuka přizpůsobená úrovni většiny, pro mne probíhala značným tempem, ale zase jsem se nenudil a bylo to hodně zajímavé. Škola měla úroveň učitelů, zajištění i organizace asi nejlepší co jsem zažil (porovnávám s cca 10-ti pobyty FR, SP, EN). 

Pro výuku odborných předmětů anglicky v nějakém rozumném tempu by bylo potřeba vyšší úrovně konverzace jak kantora, tak i studentů. Věřím, že výuka formou testů a kvízů je pro studenty super zábavná, ale zároveň omezí na 1/3 i méně objem probrané látky z důvodu času, a navíc zpracované EN hotové materiály jsou pouze pro oblasti neodborné a vytvářet nové je běh na dlouhou trať.

květen 2019

PhDr. Zuzana Bernátová - Lindau, Německo

Dopoledne jsem navštěvovala kurz C1/C2 se třemi dalšími účastníky (Švýcarka, Američan, Izraelec), odpoledne jsem měla. odborně zaměřené hodiny one to one. Výuka byla na vynikající úrovni, velmi aktuální a zajímavá, tématicky i jazykově - pro mě rozhodně přínosná. Zajímavá byla i z hlediska reálií, srovnání kultur a různých přístupů k problémům. Vyučující  mluvili krásnou Hochdeutsch a byli neuvěřitelně korektní.  Ve druhém týden jsem měla možnost jet na exkurzi do Fachoberschule. Myslím, že kurzy jako tento jsou pro pedagogy a pro další výuku jazyků zásadní. Setkávala jsem se s jinými pedagogy, viděla jejich metody a pracovala na didakticko-metodologických seminářích. Poznala jsem nové trendy ve výuce a také se dostala zpět do role žáka.To všechno mi určitě přineslo motivaci do další práce a ukázalo nové způsoby, jak studenty více motivovat k učení se němčině.

Další článek o projektu