Jazyky pro techniky, technika pro jazyk(áře)

Úvod » O škole » Projekty » Erasmus » Jazyky pro techniky, technika pro jazyk(áře)

 

Aktuality

logo erasmus.jpg

Projekt Jazyk pro techniky, technika pro jazyk(áře) (2018 – 2020) se prolnul a částečně navazuje na předchozí projekt Jazyky jinak. Oba projekty jsou plně financovány EU v rámci programu Erasmus+ Mobilita pracovníků škol. V rámci schváleného grantu mohou vycestovat do zahraničí na 14 denní jazykový kurz pedagogové odborných předmětů napříč jednotlivými obory. Učitelé cizích jazyků vycestují na kurzy zaměřené na vyučování technických témat a využití moderních technologií.
Mobility a jejich reflexe
Srpen 2018
Mgr. Alena Pantálková – Making Use of Technology Tools, Teaching Technical English, York, UK
Ve dnech 13. 8. – 24. 8. 2018 jsem se zúčastnila dvou týdenních kurzů, které byly nabité různými druhy aktivit, včetně tipů na online programy, seznámení s rozličnými edukačními mobilními aplikacemi, práce  s autentickými texty či sdílení vlastních zkušeností. Spoustu aktivit jsem již použila ve svých hodinách s větším či menším úspěchem a podělila se o své zkušenosti i s kolegy. Samozřejmě obrovským benefitem je pro jazykáře možnost komunikovat cizím jazykem v jeho přirozeném prostředí a pro mě osobně byl velký zážitek samotné historické město York a severní Anglie, kterou jsem měla možnost o víkendu alespoň částečně prozkoumat.


Březen 2019
Mgr. Jaromír Osčádal – General English, London, UK


Květen 2019
Ing. Jiří Vestfál – General English, Edinburgh, UK

Během dvou týdnů strávených v Edinburghu jsem navštěvoval jazykovou školu Inlingua v centru
města. Zázemí jsem měl v rodině Smithových nedaleko místního letiště. V rámci jazykového kurzu
jsem prohloubil své znalosti anglického jazyka a seznámil se s množstvím zajímavých lidí z celého
světa, jak studentů, tak učitelů. Výuka probíhala každé dopoledne ve dvou blocích, mezi kterými byla
přestávka. Volný čas jsem využíval k poznávání města a jeho okolí. Jazykový kurz byl pro mě přínosem
a všem vyučujícím jej doporučuji.


Červen 2019
Bc. Vojtěch Brodský – General English, Edinburgh, UK

V termínu od 23. 6. 2019 do 7. 7. 2019 jsem se zúčastnil kurzu „General English“ v úrovni C1 v Edinburghu. Dvoutýdenní kurz byl nabitý informacemi. Za největší přínos ovšem považuji nácvik mluvené angličtiny a debaty, které jsme v rámci kurzu vedli. Všichni účastníci kurzu, kterého jsem se účastnil, byli učitelé z různých zemí. Bylo tedy velice zajímavé porovnávat navzájem naše přístupy k vzdělávání, metodiku a problémy, se kterými se potýkáme. Ve volných chvílích jsem poté zkoumal Skotsko, jeho kulturu, historii a přírodu.

 

Srpen 2019
Ing. Veronika Körnerová – Intensive Course, Worthing, UK
Ing. Jana Kalinová – Intensive Course, Worthing, UK

Obě jsme se účastnily intenzivního kurzu obecné angličtiny od 5.8.2019 do 16.8.2019 ve škole CES ve Worthing. Jako zásadní přínos vidím srovnání angličtiny v úrovni B1, její osvěžení (o mnoho více se za 14dní stihnout bohužel nedá) a vhled do didaktických přístupů zahraničních kolegů ve škole. Ve zbývajícím volném čase jsme stihly navštívit Stonehenge, Cambridge, Bath, Greenwich, Arundel a Seven Sisters.   


Ing. Jaroslav Semerád – General English, London, UK

 

Únor 2020

Mgr Eva Elízová - Making Use of Technology Tools I; Making Use of Technology Tools II – York Associates, UK

V termínu od 24. 02. do 6. 03. 2020 jsem měla možnost se v rámci projektu Erasmus zúčastnit
dvoutýdenního metodologického kurzu v krásném anglickém Yorku. Samotný kurz se skládal ze dvou
částí – Making Use of Technology Tools I a Making Use of Technology Tools II – a probíhal
v renomované jazykové škole York Associates. Jak už samotný název kurzu napovídá, jeho cílem bylo
především představení nejrůznějších moderních aplikací, vzdělávacích portálů a stránek, které se dají
ve výuce efektivně využít. V průběhu dvou týdnů jsme se v hodinách naučili jednotlivé aplikace
ovládat, ale zároveň jsme si také udělali představu o jejich přednostech a nevýhodách, protože v
tomto kurzu nešlo o to dostat techniku do hodin za každou cenu, ale spíše o její vhodné a opravdu
smysluplné použití v rámci jednotlivých hodin. Vzhledem k tomu, že se kurzu účastnili pouze dva
učitelé, vyšel nám lektor vstříc a náplň kurzu přizpůsobil našim konkrétním potřebám. Škola York
Associates také organizovala na každý den zajímavý mimoškolní program, který byl opravdu
různorodý a přinesl nám spoustu námětů k tomu, jak se dá pracovat s anglickou kulturou v oblasti
vzdělávání. Třešničkou na dortu pak byl samotný pobyt v historickém Yorku, který, ač v této době
postižen záplavami, poskytl ten pravý pocit ze staré Anglie.