KRABIT Tools

krabit tools.jpg

Za měsíc září prošla firma zrozením zaměření, myšlenky a prvotní struktury hierarchie.

Od rozdělení do nástrojárny byl kolektiv seznámen s možnostmi v rámci školních dílen a případné spolupráce s externími dodavateli.

V rámci popularizace a marketingu vznikl kolektivním rozhodnutím název KRABIT Tools a později i příslušné logo v jeho současné podobě.

Dále bylo, po koncepci výrobního zaměření typu sériově vyráběných příborů, koloběžek, či zahradního náčiní, uskutečněno rozhodnutí, že firma se bude zabývat nástrojařskou výrobou pro obor strojírenství.

Ondřej Wiener