VISEGRÁDSKÝ FOND

Úvod » O škole » Projekty » VISEGRÁDSKÝ FOND

Výstřižek (JPG)

 

Projekt  "Učíme stejně? Výměny zkušeností visegrádských průmyslových škol" předloženého pod IČ. 22220185, z Mezinárodního visegradského fondu.  Projekt je zaměřen na Vzdělávání a budování kapacit na technických školách.

Hlavní cíl projektu je posílení profesní sítě vzdělávacích institucí v oborech strojírenství, elektrotechniky, IT techniky a robotiky a podpoře mobility učitelů za účelem sdílení osvědčených postupů a zvyšování kvality. výuky, rozšířit její formy a tím zvýšit pozornost studentů, což povede ke zvýšení kvality absolventů těchto oborů a jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Více informací

Koordinátor projektu: SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 01 Liberec 1  sekretariat@pslib.cz   tel: 487989611

Partneři projektu:

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu  Mnoheľova 828, Poprad, 05846, Slovensko

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Technikum, Török Flóris street 89, Budapest, 1204, Maďarsko

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, Mickiewicza 8, Dzierzoniow, 58-200, Polsko

 

The project "Do we teach the same way? Visegrad industrial schools experience exchanges" submitted under the ID no. 22220185, from The International Visegrad Fund.The project is focused on Education and Capacity Building

The main objective of the project is namely to strengthen the professional network of educational institutions in the fields of mechanical, electrical, IT technology and robotics and to promote the mobility of teachers in order to share best practices and increase the quality of teaching, expand its forms and therefore increase the attention of students, leading to a higher quality of graduates in these fields and their employability on the labor market. For more information

The project coordinator: Secondary Industrial School of Mechanical and ElectricalEngineering and Higher Vocational School, Masarykova 3, 460 01 Liberec 1, Czech Republic   sekretariat@pslib.cz   tel: 487989611

Partners:

Secondary Technical School  Mnoheľova 828, Poprad, 05846, Slovakia  

Budapest Centre of Engineering Eötvös Loránd Secondary Technical and Vocational School, Török Flóris street 89, Budapest, 1204, Hungary

Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w DzierżoniowieMickiewicza 8, Dzierzoniow, 58-200, Poland