BESEDA RAKOVINA NENÍ NÁHODA

Úvod » O škole » Úspěchy » BESEDA RAKOVINA NENÍ NÁHODA

Ve středu 29.11. dopoledne proběhly pro naše žákyně a následně i pro zájemce z řad učitelů besedy na téma Rakovina není náhoda. Zaměření besedy bylo jak na samovyšetření orgánů, tak prevenci vzniku rakoviny, ale např. i úskalí medicínské techniky (záření mamografu apod.). Dalšími tématy byla vakcinace, související nejen s pohlavními orgány, bioléčba a další výzkum v oboru rakoviny, medián přežití,... Přednáška/beseda byla příjemná a i s některými novými poznatky.