Výukové materiály

Úvod » Obory » Informační technologie » Výukové materiály

S ohledem na rychlý vývoj v oblasti IKT je velmi obtížné poskytovat studentům učebnice a učební pomůcky, které by byly aktuální a zároveň dostupné. Tato stránka poskytuje seznam obecně a rychle dostupných materiálů pro výuku.

Všeobecné zdroje

Škola provozuje vlastní server MOODLE na kterém se nacházejí kurzy pro výuku konkrétních předmětů.

Informační a komunikační technologie

Základem výuky je znalost běžných kancelářských aplikací. Výuka probíhá zejména v prostředí Microsoft Office, kde škola platí licenci pro použití Office 365 pro všechny své studenty. Je samozřejmě možné vypracovát úlohy také prostřednictvím LibreOffice a Google Drive.

Software

Literatura

Online zdroje

Programování

Výuka programování probíhá v jazyce C#, což je moderní objektový programovací jazyk používaný pro vývoj aplikací v prostředí MS Windows (.NET).

Software

Patrně nejlepším vývojovým prostředím pro naše účely je Visual Studio. Vzhledem k tomu, že škola je příhlášená do programu Imagine Premium firmy Microsoft je možné získat všechny vývojové nástroje v rámci tohoto programu pro studenty zcela zdarma.

Literatura

Knihy

  • Bory, Pavel: C# bez předchozích znalostí, Computer Press - do samotného začátku

Online zdroje

Webové aplikace

Základem frontendu (toho, co vidí uživatel) webových aplikací je vždy jazyk HTML, CSS a (obvykle) JavaScript (s knihovnou React). Backend může být založen na mnoha jazycích, pro výuku používáme obvykle ASP.NET a Csharp.

Software

Jako vývojové prostředí se osvědčilo Visual Studio, které lze získat přes školní portál Dreamspark.

Literatura (HTML a CSS)

Online zdroje