Maturitní a ročníkové práce

Úvod » Obory » Technické lyceum » Maturitní a ročníkové práce

maturitní a ročníkové práce 

Součástí maturitní zkoušky na Technickém lyceu je obhajoba maturitní práce. Studenti se na ni připravují ve třetím ročníku v předmětu Ročníková práce.

Důležité odkazy

Soubory ke stažení

Termíny prací

maturitní práce (MP) - l4

17.09.2021 - výběr vlastního tématu, které by student chtěl zpracovávat, dohoda s vedoucím práce, příprava cílů a osnovy práce

30.09.2021 - zadání tématu do systému, rozvaha o finanční náročnosti práce (vedoucí práce) a tisk přihlášky

08.10.2021 - podpisy dle posloupnosti až k třídnímu učiteli = TU vybere od studentů všechny přihlášky

15.10.2021 - podpis a schválení přihlášek ředitelem školy a následné odevzdání do infocentra paní Lupoměské

12.11.2021 - 1. kontrolní termín

17.12.2021 - kontrola v mezičase (nepovinné)

14.01.2022 - 2. kontrolní termín

21.02.2022 - 3. kontrolní termín

15.03.2022 - odevzdání práce 2 tištěná pare + el. podoba, všechny praktické výstupy, odevzdání 1 elektronické pare pro SOČ

 

ročníkové práce (rp) - l3

23.2.2022 - zadání tématu do systému - odkaz na aplikaci

28.2.2022 - tisk přihlášky

04.3.2022 - odevzdání tř. učiteli s podpisy vedoucího práce a event. konzultanta, vedoucího předmětové komise, dále podpisy zajistí třídní za celou L3

31.3.2022 - 1.kontrolní termín

29.4.2022 - 2. kontrolní termín

03.6.2022 - odevzdání tištěné práce 1 pare + el. podoba, všechny praktické výstupy