Maturitní a ročníkové práce

Úvod » Obory » Technické lyceum » Maturitní a ročníkové práce

maturitní a ročníkové práce 

Součástí maturitní zkoušky na Technickém lyceu je obhajoba maturitní práce. Studenti se na ni připravují ve třetím ročníku v předmětu Ročníková práce.

Důležité odkazy

Soubory ke stažení

 

Termíny prací

maturitní práce (MP) - l4

18.09.2020 - výběr vlastního tématu, které by student chtěl zpracovávat, dohoda s vedoucím práce, příprava cílů a osnovy práce

30.09.2020 - zadání námětu do systému (student), vytvoření zadání včetně rozvahy o finanční náročnosti práce (vedoucí práce) a tisk přihlášky

07.10.2020 - podpisy dle posloupnosti až k třídnímu učiteli = TU vybere od studentů všechny přihlášky, zkontroluje, podepíše a předá Kn (garant lycea)

16.10.2020 - podpis a schválení přihlášek ředitelem školy a následné odevzdání do infocentra paní Lupoměské

13.11.2020 - 1. kontrolní termín

08.01.2021 - 2. kontrolní termín

19.02.2021 - 3. kontrolní termín

15.03.2021 - odevzdání práce 2 pare + el. podoba, všechny praktické výstupy, odevzdání 1 elektronické pare pro SOČ

 

ročníkové práce (rp) - l3

19.2.2021 - zadání námětu do systému - odkaz na aplikaci

26.2.2021 - tisk přihlášky s vedoucím práce

05.3.2021 - odevzdání tř. učiteli s podpisy vedoucího práce a event. konzultanta, vedoucího předmětové komise, dále podpisy zajistí třídní za celou L3

31.3.2021 - 1.kontrolní termín

30.4.2021 - 2. kontrolní termín

04.6.2021 - odevzdání práce 1 pare + el. podoba, všechny praktické výstupy