Soutěž Matematický náboj

Úvod » Pro studenty » Přírodovědné předměty » Novinky » Soutěž Matematický náboj
logo náboj

MATEMATICKÝ Náboj

Matematicko – fyzikální fakulta UK Praha, jako každý rok, pořádá matematickou soutěž NÁBOJ.

Soutěží se ve dvou kategoriích:  

  • Junior (studenti 1. a 2. ročníků SŠ)
  • Senior (studenti 3. a 4. ročníků SŠ)

Náboj je soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují své školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh. V Náboji nejde o bezhlavou aplikaci již nabytých vědomostí. Úlohy vyžadují jistou dávku invence a důvtipu.

Soutěž Náboj se koná 7.4.2017 v Praze. Více informací o soutěži najdete zde.

 

školní kolo

Letos jsme se rozhodli, opět po několika letech, naše studenty přihlásit. Vyučující matematiky v jednotlivých třídách navrhli studenty, kteří by byli schopni dané vzorové příklady řešit.

Dne 13.3.2017 jsme ve škole uspořádali školní kolo, kterého se zúčastnilo 10 studentů pro kategorii Senior a 8 studentů pro kategorii Junior. Pro každou kategorii jsme vybrali pět studentů, kteří budou naši školu na soutěži reprezentovat.

 

Z přiložených fotografií je zřejmé, že studenti řešili netradiční úlohy se zápalem a snažili si navzájem pomáhat. Hezké na celém odpoledni bylo, že studenti odcházeli s pocitem, že si to „matematické odpoledne" užili.

 

Studentům přejeme mnoho štěstí, dobrou týmovou práci a co nejvíce správně vyřešených úloh.

 

O výsledcích v Praze vás budeme informovat.

Zapsala: Eva Kirschnerová a Jiřina Jirsáková