Úspěchy našich studentů v přírodovědných soutěžích

Úvod » Pro studenty » Přírodovědné předměty » Novinky » Úspěchy našich studentů v přírodovědných soutěžích

I letos se naší studenti zúčastnili fyzikální olympiády a různých matematických soutěží.

FYZIKA:

V krajském kole získal student třídy L2 Simon Williams první místo. 

MATEMATIKA:

Školního kola matematické olympiády se zúčastnilo v kategorii B a C 30 studentů. Do krajského kola postoupili čtyři studenti. Úspěšnými řešiteli krajského kola se stali v kategorii B Jarosla Paidar z třídy S2A (8. místo) a Simon Williams z třídy L2 (4. místo).

Naši studenti se zúčastnili i celostátní matematické souteže SOŠ a SOU. V prvním ročníku mezi 305 zúčastněnými vybojoval Jiří Opočenský z třídy P1 32. místo. 

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!