Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec E1A (Körnerová Veronika, A237)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po S: IKT
Rt
S: IKT (sk1)
Ši
S: IKT (sk1)
Ši
S: ZAE
Kv
S: ANJ (ANJ1) Kp S: TED (sk1)
Kw
S: TED (sk1)
Kw
L: TED (sk2)
Kw
L: TED (sk2)
Kw
S: ANJ (ANJ2) Ži
S: IKT (sk2)
Rt
S: IKT (sk2)
Rt
L: ANJ (ANJ1) Kp
L: ELT
Ma
L: CJL
Tr
L: ANJ (ANJ2) Ži L: TED
Kw
L: MAT
Ši
L: ZAE
Kv
Út S: NEJ (NEJ1) Kl S: MAT
Ši
S: CHE
Kc
S: ELT
Ma
S: FYZ
Ry
S: CJL
Tr
S: ZAE
Kv
S: NEJ (NEJ2) Dk
L: NEJ (NEJ1) Kl L: IKT (sk1)
Ši
L: IKT (sk1)
Ši
L: NEJ (NEJ2) Dk L: MAT
Ši
L: IKT
Rt
L: ZAE
Kv
L: ELT
Ma
L: IKT (sk2)
Rt
L: IKT (sk2)
Rt
St S: ZSV
Kj
S: CHE
Kc
S: MAT
Ši
S: MAT
Ši
S: NEJ (NEJ1) Kl S: TED
Kw
L: FYZ
Ry
S: NEJ (NEJ2) Dk
L: ZSV
Kj
L: CJL
Tr
L: MAT
Ši
L: MAT
Ši
L: NEJ (NEJ1) Kl L: CHE
Kc
L: NEJ (NEJ2) Dk
Čt S: ZAE
Kv
S: ANJ (ANJ1) Kp S: ZSV
Kj
S: CJL
Tr
S: MAT
Ši
S: ELT
Ma
L: ZSV
Kj
L: FYZ
Ry
S: ANJ (ANJ2) Ži
L: ZAE
Kv
L: ANJ (ANJ1) Kp L: ZAE
Kv
L: CJL
Tr
L: MAT
Ši
L: CHE
Kc
L: ANJ (ANJ2) Ži
S: MAT Ši S: CJL Tr S: ZAE Kv L: PRA (PRA1)
Br (B109)
S: FYZ Ry L: PRA (PRA1)
Br (B109)
L: PRA (PRA1) Br (B109) L: PRA (PRA1) Br (B109) L: PRA (PRA1) Br (B109) L: PRA (PRA1) Br (B109)
L: PRA (PRA2) Kh (B106) L: PRA (PRA2) Kh (B106) L: PRA (PRA2) Kh (B106) L: PRA (PRA2)
Kh (B106)
L: PRA (PRA2) Kh (B106) L: PRA (PRA2)
Kh (B106)
L: PRA (PRA3) Šp (D114) L: PRA (PRA3) Šp (D114) L: PRA (PRA3) Šp (D114) L: PRA (PRA3) Šp (D114)
L: PRA (PRA3)
Šp (D114)
L: PRA (PRA3)
Šp (D114)

 

Je možné používat i starší rozvrh.