Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec E2A (Mach Miroslav, A105)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
11
17:20-18:05
12
18:15-19:00
13
19:10-19:55
14
20:05-20:50
Po CJL
ZSV
Kj
IKT (ikt1)
Br
IKT (ikt1)
Br
ANJ (ANJ1)
Rj
SIZ
Kx
SIZ
Kx
IKT (ikt2)
Ma
IKT (ikt2)
Ma
ANJ (ANJ2)
Mn
Út FYZ
Ry
ZAE
Kv
ELT
Ma
ELM
Kv
MAT
Ko
CIT
Ma
PRA (PRA1)
Ma
PRA (PRA1)
Ma
PRA (PRA1)
Ma
St PRA (PRA3)
Ma
PRA (PRA3)
Ma
PRA (PRA3)
Ma
ELM (elm1)
Kv
ELM (elm1)
Kv
ELM (elm1)
Kv
ANJ (ANJ1)
Rj
S: PRA (PRA2)
Šp
S: PRA (PRA2)
Šp
S: PRA (PRA2)
Šp
ELM (elm2)
Pv
ELM (elm2)
Pv
ELM (elm2)
Pv
ANJ (ANJ2)
Mn
L: PRA (PRA2)
Kh
L: PRA (PRA2)
Kh
L: PRA (PRA2)
Kh
CIT (cit)
Ma
CIT (cit)
Ma
CIT (cit)
Ma
Čt FYZ
Ry
CJL
MAT
Ko
ZSV
Kj
ANJ (ANJ1)
Rj
SCA
Ve
S: SCA (Sk1)
Ve
S: SCA (Sk1)
Ve
ANJ (ANJ2)
Mn
L: SCA (Sk2)
Ve
L: SCA (Sk2)
Ve
ZAE
Kv
MAT
Ko
TEV
Zv
TEV
Zv
CIT
Ma
ELT
Ma

 

Je možné používat i starší rozvrh.