Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec E2B (Trněný Lukáš, A305)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po S: MAT
Mj
S: ANJ (ANJ1) Mn S: CJL
Tr
S: ZAE
Te
S: ELT
Md
S: CIT
Ma
S: ANJ (ANJ2)
L: ZAE
Te
L: ANJ (ANJ1) Mn L: CJL
Tr
L: ELT
Md
L: CIT
Ma
L: CIT
Ma
L: ANJ (ANJ2)
Út S: MAT
Mj
S: CJL
Tr
S: FYZ
Ry
S: ZAE
Te
S: ANJ (ANJ1) Mn S: ELM
Te
S: ANJ (ANJ2)
L: MAT
Mj
L: CJL
Tr
L: FYZ
Ry
L: ZAE
Te
L: ANJ (ANJ1) Mn L: ELM
Te
L: ANJ (ANJ2)
St S: ELT
Md
S: ANJ (ANJ1) Mn S: MAT
Mj
S: ZSV
Kj
S: IKT (Sk1) Ti S: IKT (Sk1) Ti
S: ANJ (ANJ2) S: IKT (Sk2) Md S: IKT (Sk2) Md
L: ELT
Md
L: ANJ (ANJ1) Mn L: MAT
Mj
L: ZSV
Kj
L: IKT (Sk1) Ti L: IKT (Sk1) Ti
L: ANJ (ANJ2) L: IKT (Sk2) Md L: IKT (Sk2) Md
Čt S: SCA
Na
S: ZSV
Kj
S: FYZ
Ry
S: CIT
Ma
S: ZAE
Te
S: SCA (sca1)
Na
S: SCA (sca1)
Na
L: SCA
Na
L: ZSV
Kj
L: FYZ
Ry
L: MAT
Mj
L: ZAE
Te
L: SCA (sca2)
Na
L: SCA (sca2)
Na
S: PRA (PRA1) Br (B109) S: PRA (PRA1) Br (B109) S: PRA (PRA1) Br (B109) S: PRA (PRA1) Br (B109) S: PRA (PRA1) Br (B109) S: PRA (PRA1) Br (B109)
S: PRA (PRA2) Kh (B106) S: PRA (PRA2) Kh (B106) S: PRA (PRA2) Kh (B106) S: PRA (PRA2) Kh (B106) S: PRA (PRA2) Kh (B106) S: PRA (PRA2) Kh (B106)
S: PRA (PRA3) Po (D121) S: PRA (PRA3) Po (D121) S: PRA (PRA3) Po (D121) S: PRA (PRA3) Po (D121) S: PRA (PRA3) Po (D121) S: PRA (PRA3) Po (D121)
L: ELM (elm1) Te (A121) L: ELM (elm1) Te (A121) L: ELM (elm1) Te (A121) L: ELM (elm1) Te (A121) L: ELM (elm1) Te (A121) L: ELM (elm1) Te (A121)
L: ELM (elm2) Pe (A112) L: ELM (elm2) Pe (A112) L: ELM (elm2) Pe (A112) L: ELM (elm2) Pe (A112) L: ELM (elm2) Pe (A112) L: ELM (elm2) Pe (A112)
L: ELM (elm3) Ma (B303) L: ELM (elm3) Ma (B303) L: ELM (elm3) Ma (B303) L: ELM (elm3) Ma (B303) L: ELM (elm3) Ma (B303) L: ELM (elm3) Ma (B303)

 

Je možné používat i starší rozvrh.