Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec E2B (Trněný Lukáš, A305)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
11
17:20-18:05
12
18:15-19:00
13
19:10-19:55
14
20:05-20:50
Po ZAE
Te
ANJ (ANJ1)
Mn
CJL
Tr
ELT
Md
ELM (elm1)
Te
ELM (elm1)
Te
ELM (elm2)
Pe
ELM (elm2)
Pe
ANJ (ANJ2)
ELM (elm3)
Ma
ELM (elm3)
Ma
Út MAT
Mj
CJL
Tr
FYZ
Ry
ZAE
Te
ELM
Te
ANJ (ANJ1)
Mn
ANJ (ANJ2)
St ELT
Md
ANJ (ANJ1)
Mn
PRA (PRA1)
Po
PRA (PRA1)
Po
PRA (PRA1)
Po
IKT (Sk1)
Ti
IKT (Sk1)
Ti
PRA (PRA2)
Br
PRA (PRA2)
Br
PRA (PRA2)
Br
ANJ (ANJ2)
IKT (Sk2)
Md
IKT (Sk2)
Md
PRA (PRA3)
Kh
PRA (PRA3)
Kh
PRA (PRA3)
Kh
Čt ZAE
Te
ZSV
Kj
FYZ
Ry
MAT
Mj
CIT
Ma
S: SCA (sca1)
Na
S: SCA (sca1)
Na
L: SCA (sca2)
Na
L: SCA (sca2)
Na
ZSV
Kj
CIT
Ma
MAT
Mj
SCA
Na
TEV
Zv
TEV
Zv

 

Je možné používat i starší rozvrh.