Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec L1 (Mandincová Zuzana, A325)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po S: CJL
Kt
S: BIO
Zv
S: BIO
Zv
S: MAT
Mj
S: NEJ (NEJ1) TEV
Zv
S: NEJ (NEJ2) Dk
L: CJL
Kt
L: BIO
Zv
L: BIO
Zv
L: MAT
Mj
L: NEJ (NEJ1)
L: NEJ (NEJ2) Dk
Út S: ANJ (ANJ1) Pl S: MAT
Mj
S: IKT
Ti
S: IKT (sk1)
Ti
S: IKT (sk1) Ti S: IKT (sk2)
S: ANJ (ANJ2) Mn S: IKT (sk2)
L: ANJ (ANJ1) Pl L: IKT (sk1)
Ti
L: IKT (sk1) Ti L: NEJ (NEJ1)
L: ANJ (ANJ2) Mn L: MAT
Mj
L: IKT
Ti
L: IKT (sk2)
L: IKT (sk2)
L: NEJ (NEJ2)
Dk
St S: CHE
Km
S: MAT
Mj
S: ANJ (ANJ1) Pl S: ZSV
Mn
S: FYZ
Tb
S: NEJ (NEJ1)
S: TED
Pk
S: ANJ (ANJ2) Mn
L: CHE
Km
L: MAT
Mj
L: ANJ (ANJ1) Pl L: ZSV
Mn
L: FYZ
Tb
S: NEJ (NEJ2)
Dk
L: TED
Pk
L: ANJ (ANJ2) Mn
Čt S: MAT
Mj
S: CJL
Kt
S: FYZ
Tb
S: BIO
Zv
S: NEJ (NEJ1) S: TED
Pk
S: NEJ (NEJ2) Dk
L: MAT
Mj
L: CJL
Kt
L: FYZ
Tb
L: BIO
Zv
L: NEJ (NEJ1) L: TED
Pk
L: NEJ (NEJ2) Dk
S: ANJ (ANJ1) Pl S: MAT
Mj
S: CJL
Kt
S: CHE
Km
S: ZSV
Mn
S: ANJ (ANJ2) Mn
L: ANJ (ANJ1) Pl L: MAT
Mj
L: CJL
Kt
L: CHE
Km
L: ZSV
Mn
L: ANJ (ANJ2) Mn

 

Je možné používat i starší rozvrh.