Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec L3 (Bernátová Zuzana, A317)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po S: CHE
Kc
S: MAT
S: CAD (sk1) Bo S: CAD (sk1) Bo S: WEB (sk1) Bo S: WEB (sk1) Bo S: ANJ (ANJ2) Mn
S: CAD (sk2) Km S: CAD (sk2) Km S: WEB (sk2) Kz S: WEB (sk2) Kz S: NEJ (NEJ1)
L: CHE
Kc
L: MAT
L: CAD (sk1) Bo L: CAD (sk1) Bo L: WEB (sk1) Bo L: WEB (sk1) Bo L: ANJ (ANJ2) Mn
L: CAD (sk2) Km L: CAD (sk2) Km L: WEB (sk2) Kz L: WEB (sk2) Kz L: NEJ (NEJ1)
Út S: MAT
S: CHE
Kc
S: FYZ
Os
S: CJL
Kt
S: ANJ (ANJ2) Mn L: CHE (sk1)
Kc (B110)
S: ZSV
L: FYZ (sk1)
Os (A311)
S: NEJ (NEJ1)
L: MME (sk1)
Kz (B303)
L: MME (sk1)
Kz (B303)
L: MME (sk1)
Kz (B303)
L: MME (sk1)
Kz (B303)
L: CHE (sk1) Kc (B110) L: FYZ (sk1)
Os (A311)
L: MME (sk2) Vl (B303) L: MME (sk2)
Vl (B303)
L: MME (sk2)
Vl (B303)
L: FYZ (sk2)
Os (A311)
L: FYZ (sk2)
Os (A311)
L: CHE (sk2)
Kc (B110)
L: CHE (sk2)
Kc (B110)
L: MME (sk2)
Vl (B303)
St S: EKO
Ti
S: STR
Kn
S: CHE
Kc
S: FYZ
Os
S: ANJ (ANJ1) Rj S: CJL
Kt
S: ZSV
S: NEJ (NEJ2)
L: ANJ (ANJ1) Rj L: ANJ (ANJ2)
Mn
L: EKO
Ti
L: MAT
L: CJL
Kt
L: STR
Kn
L: NEJ (NEJ2)
L: NEJ (NEJ1)
Čt S: MPV (sk2)
Pt
S: MPV (sk2)
Pt
S: MPV (sk1)
Pt
S: MPV (sk1)
Pt
L: CJL
Kt
S: MAT
S: ANJ (ANJ1) Rj
S: NEJ (NEJ2)
L: MPV (sk2)
Pt
L: MPV (sk2)
Pt
L: MPV (sk1)
Pt
L: MPV (sk1)
Pt
L: MAT
L: ANJ (ANJ1) Rj
L: NEJ (NEJ2)
S: FYZ
Os
S: CJL
Kt
S: ZSV
S: STR
Kn
S: ANJ (ANJ1) Rj S: ANJ (ANJ2) Mn
S: NEJ (NEJ2) S: NEJ (NEJ1)
L: FYZ
Os
L: CJL
Kt
L: ZSV
L: STR
Kn
L: ANJ (ANJ1) Rj L: ANJ (ANJ2) Mn
L: NEJ (NEJ2) L: NEJ (NEJ1)

 

Je možné používat i starší rozvrh.