Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec L3 (Bernátová Zuzana, A317)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
11
17:20-18:05
12
18:15-19:00
13
19:10-19:55
14
20:05-20:50
Po CHE
Kc
MAT
CAD (sk1)
Bo
CAD (sk1)
Bo
WEB (sk1)
Bo
WEB (sk1)
Bo
ANJ (ANJ2)
Mn
CAD (sk2)
Km
CAD (sk2)
Km
WEB (sk2)
Kz
WEB (sk2)
Kz
NEJ (NEJ1)
Út FYZ
Os
S: FYZ (sk1) Os S: FYZ (sk1) Os CJL
Kt
ANJ (ANJ2)
Mn
MAT
EKO
Ti
S: CHE (sk2) Kc S: CHE (sk2) Kc
L: CHE (sk1) Kc L: CHE (sk1) Kc NEJ (NEJ1)
L: FYZ (sk2) Os L: FYZ (sk2) Os
St TEV
Zv
TEV
Zv
CHE
Kc
STR
Kn
ANJ (ANJ1)
Rj
CJL
Kt
ZSV
NEJ (NEJ2)
Čt MME (sk1)
Kz
MME (sk1)
Kz
MPV (sk1)
Pt
MPV (sk1)
Pt
FYZ
Os
MAT
ANJ (ANJ1)
Rj
MPV (sk2)
Pt
MPV (sk2)
Pt
MME (sk2)
Vl
MME (sk2)
Vl
NEJ (NEJ2)
STR
Kn
CJL
Kt
ZSV
ANJ (ANJ1)
Rj
ANJ (ANJ2)
Mn
NEJ (NEJ2)
NEJ (NEJ1)

 

Je možné používat i starší rozvrh.