Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec P2 (Osčádal Jaromír, A241)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po S: ZSV
Kj
S: MAT
Os
S: ELT
Md
S: ANJ (ANJ1) Ži S: WEB
St
S: PRG
St
S: WEB (Sk1) St S: WEB (Sk1) St
S: ANJ (ANJ2) Pl S: WEB (Sk2) Kz S: WEB (Sk2) Kz
L: ZSV
Kj
L: MAT
Os
L: ELT
Md
L: ANJ (ANJ1) Ži L: WEB
St
L: PRG
St
L: WEB (Sk1) St L: WEB (Sk1) St
L: ANJ (ANJ2) Pl L: WEB (Sk2) Kz L: WEB (Sk2) Kz
Út S: PRG (Sk1) St S: PRG (Sk1) St S: FYZ
Ry
S: CJL
Tr
S: OPH
Pm
L: FYZ
Ry
L: OPH (oph1)
Pm
L: OPH (oph1)
Pm
S: PRG (Sk2) Ti S: PRG (Sk2) Ti
L: PRG (Sk1) St L: PRG (Sk1) St L: CJL
Tr
L: OPH
Pm
L: OPH (oph2)
Ti
L: OPH (oph2)
Ti
L: PRG (Sk2) Ti L: PRG (Sk2) Ti
St S: MAT
Os
S: CIT
S: OPH
Pm
S: ZSV
Kj
S: ANJ (ANJ1) Ži S: CIT (cit1)
S: CIT (cit1)
S: ANJ (ANJ2) Pl
L: MAT
Os
L: CIT
L: OPH
Pm
L: ZSV
Kj
L: ANJ (ANJ1) Ži L: CIT (cit1)
L: CIT (cit1)
L: ANJ (ANJ2) Pl
Čt S: CIT (cit2)
Šj (B303)
S: CIT (cit2) Šj (B303) S: CIT (cit2) Šj (B303) S: CIT (cit2) Šj (B303) L: PRA (PRA1)
Br (B109)
S: OPH (oph1) Pm (B315) S: OPH (oph1) Pm (B315)
S: ELT (elt) Md (B222) S: ELT (elt) Md (B222) S: ELT (elt) Md (B222) S: OPH (oph2) Ti (B314) S: OPH (oph2) Ti (B314)
S: ELT (elt)
Md (B222)
L: PRA (PRA1) Br (B109) L: PRA (PRA1) Br (B109) L: PRA (PRA1) Br (B109) L: PRA (PRA2)
Ma (B008)
L: PRA (PRA1) Br (B109) L: PRA (PRA1) Br (B109)
L: PRA (PRA2) Ma (B008) L: PRA (PRA2) Ma (B008) L: PRA (PRA2) Ma (B008) L: PRA (PRA2) Ma (B008) L: PRA (PRA2) Ma (B008)
S: CJL
Tr
S: ELT
Md
S: ELT
Md
S: FYZ
Ry
S: ANJ (ANJ1) Ži S: MAT
Os
S: CIT
S: ANJ (ANJ2) Pl
L: CJL
Tr
L: ELT
Md
L: ELT
Md
L: CIT
L: ANJ (ANJ1) Ži L: MAT
Os
L: FYZ
Ry
L: ANJ (ANJ2) Pl

 

Je možné používat i starší rozvrh.