Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec S2A (Kramsová Marie, A321)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
Po S: MEC
Hj
S: MAT
Mj
S: ANJ (ANJ1) Vz S: ZSV
Kt
L: MEC
Hj
S: STT
Km
S: ELE
Šj
S: ANJ (ANJ2) Kp
L: MAT
Mj
L: STT
Km
L: ANJ (ANJ1) Vz L: ZSV
Kt
L: ELE
Šj
L: CAS
Ve
L: ANJ (ANJ2) Kp
Út S: CAS (Sk1) Ve S: CAS (Sk1) Ve S: CAD (Sk1) Km S: CAD (Sk1) Km S: CAS
Ve
S: CJL
Kl
S: TED
Km
S: CAD (Sk2) Km S: CAD (Sk2) Km S: CAS (Sk2) Ve S: CAS (Sk2) Ve
L: CAS (Sk1) Ve L: CAS (Sk1) Ve L: CAD (Sk1) Km L: CAD (Sk1) Km L: ELE
Šj
L: CJL
Kl
L: TED
Km
L: CAD (Sk2) Km L: CAD (Sk2) Km L: CAS (Sk2) Ve L: CAS (Sk2) Ve
St S: MAT
Mj
S: ANJ (ANJ1)
Vz
S: MEC
Hj
S: STT Km S: FYZ S: TED Km L: PRA (PRA1)
Kh (B106)
L: PRA (PRA1)
Kh (B106)
L: PRA (PRA1)
Kh (B106)
L: PRA (PRA1) Po (D121) L: PRA (PRA1) Po (D121) L: PRA (PRA1) Po (D121)
L: PRA (PRA2) Sm (D104) L: PRA (PRA2) Sm (D104) L: PRA (PRA2) Sm (D104) L: PRA (PRA2)
Sm (D104)
L: PRA (PRA2)
Sm (D104)
L: PRA (PRA2)
Sm (D104)
S: ANJ (ANJ2)
Kp
L: PRA (PRA3) Šp (D206) L: PRA (PRA3) Šp (D206) L: PRA (PRA3) Šp (D206)
L: PRA (PRA3)
Šp (D206)
L: PRA (PRA3)
Šp (D206)
L: PRA (PRA3)
Šp (D206)
Čt L: ANJ (ANJ1)
Vz
L: TED
Km
S: MAT
Mj
S: ZSV
Kt
S: STT
Km
S: MEC
Hj
L: FYZ
L: ANJ (ANJ2)
Kp
L: MAT
Mj
L: ZSV
Kt
L: STT
Km
L: STT
Km
S: FYZ
S: CAS
Ve
S: MEC
Hj
S: CJL
Kl
S: ANJ (ANJ1) Vz S: ELE
Šj
S: ANJ (ANJ2) Kp
L: FYZ
L: CAS
Ve
L: MEC
Hj
L: CJL
Kl
L: ANJ (ANJ1) Vz L: MAT
Mj
L: ANJ (ANJ2) Kp

 

Je možné používat i starší rozvrh.