Stálý rozvrh pro třídu SPŠSE a VOŠ Liberec S2B (Kopal Ivan, A236)

Úvod » Pro studenty » Rozvrh
Vytisknout
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
10:55-11:40
5
11:50-12:35
6
12:45-13:30
7
13:40-14:25
8
14:35-15:20
9
15:25-16:10
10
16:25-17:10
11
17:20-18:05
12
18:15-19:00
13
19:10-19:55
14
20:05-20:50
Po PRA (PRA1) Šp PRA (PRA1) Šp PRA (PRA1) Šp ANJ (ANJ1)
Pl
MEC
Hj
STT
Kw
ZSV
Kj
PRA (PRA3) Sm PRA (PRA3) Sm PRA (PRA3) Sm
S: PRA (PRA2) Kh S: PRA (PRA2) Kh S: PRA (PRA2) Kh ANJ (ANJ2)
L: PRA (PRA2) Po L: PRA (PRA2) Po L: PRA (PRA2) Po
Út MAT
Ko
STT
Kw
ELE
Šj
TED
Km
ZSV
Kj
TEV
Ji
TEV
Ji
St MEC
Hj
MAT
Ko
CJL
Kj
STT
Kw
ANJ (ANJ1)
Pl
CAS
Ku
ANJ (ANJ2)
Čt MAT
Ko
TED
Km
CAS
Ku
FYZ
Ko
CAD (Sk1)
Bo
CAD (Sk1)
Bo
ANJ (ANJ1)
Pl
CAS (Sk2)
Ku
CAS (Sk2)
Ku
ANJ (ANJ2)
CAS (Sk1)
Ku
CAS (Sk1)
Ku
CJL
Kj
MEC
Hj
FYZ
Ko
ELE
Šj
CAD (Sk2)
Bo
CAD (Sk2)
Bo

 

Je možné používat i starší rozvrh.