Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Skupinovka PPP Liberec - cyklus setkávání s terapeutickým zaměřením

Úvod » Pro studenty » Výchovné poradenství » Novinky » Skupinovka PPP Liberec - cyklus setkávání s terapeutickým zaměřením
skupinovka (1).png

Program "Skupinovka" je nový cyklus setkávání s teraputickým zaměřením, pořádaný Pedagogicko-psychologickou poradnou v Liberci. Je určen pro dospívající a zletilé ve věku 15-20 let (po ukončení povinné školní docházky do maturity), max. počet 12 členů - skupina bude uzavřená.

V jakém rozsahu a kde:

 • 1x14 dní v délce 90 minut, celkově 10 setkání, listopad 2022 – březen 2023
 • začátek 8. 11. 2022 od 16 hod. v budově PPP, 4. patro (Truhlářská 3, Liberec II)

Skupina je vhodná pro ty, kteří prožívají:

 • obtížné životní situace
 • vztahové potíže s rodiči nebo ve vrstevnickém kolektivu
 • problematický vztah k sobě samému – nízké sebevědomí, uzavřenost, výkyvy nálad, strachy a úzkosti, sebepoškozování a jiné destruktivní způsoby chování, hledání identity
 • potíže ve škole a se studiem
 • problémy spojené s dospíváním

Nabídneme:

 • bezpečný prostor, kde můžete sdílet svoje myšlenky, pocity a potřeby
 • můžete nalézt podporu a porozumění od ostatních členů skupiny či prostor pro vyjádření svého názoru
 • možnost podělit se o svůj příběh a čerpání ze zkušeností či prožitků ostatních členů skupiny
 • porozumění svým pocitům, lépe je rozpoznávat a zvládat
 • pochopení, že určité způsoby vnímání sama sebe mohou být diametrálně odlišné od toho, jak vás vnímá okolí 

Registrace: zájemce prosíme o krátký motivační e-mail na jirsakova@pppliberec.cz nebo rokosova@pppliberec.cz.  

 

Pro studenty, kteří se zajímají o interpersonální komunikaci a osobnostní rozvoj, je určen program "PP klub" .