Přijímací řízení školní rok 2020/2021

Úvod » Pro uchazeče » Přijímací zkoušky » Přijímací řízení školní rok 2020/2021

Vážení návštěvníci,
v případě, že máte zájem o průběžné informace k přijímacímu řízení, stačí vyplnit  formulář zde. Po vyplnění formuláře budete zařazeni do skupiny zájemců a následně vám budou informace hromadně poskytovány.

 

rozhodnutí ředitele o 1. kole přijímacího řízení 

Rozhodnutí o kritériích přijímání do příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání, způsobu hodnocení stanovených kritérií, o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů:

Informace k přijímacímu řízení

PRÁVNÍ PŘEDPISY:

PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU:

 • Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu je 02.03.2020 (v případě podání poštou rozhoduje datum podání).
 • Do výše uvedeného data je nutné dodat také přílohy (např. lékařskou prohlídku, potvrzení o umístění na olympiádách, Soboty s technikou apod.). Na později dodané přílohy nemusí být brán zřetel.
 • Přihláška ke studiu na SŠ:
 • Úřední hodiny pro osobní podání přihlášek.
 • Podrobnější informace o podmínkách přijímacího řízení na naši školu poskytne ředitel školy Ing. Jaroslav Semerád a Linda Dimlová (sekretariat@pslib.cz; linda.dimlova@pslib.cz)
 • Počet dosud podaných přihlášek pro jednotlivé obory naleznete zde.

přijímací Zkouška:

 • Termíny pro přijímací zkoušku: 
  • 1. Termín: 14.04.2020 termín bude upřesněn, po informacích z MŠMT (koronavirus).
  • 2. Termín: 15.04.2020 termín bude upřesněn, po informacích z MŠMT (koronavirus).
 • Do celkového hodnocení přijímací zkoušky (ČJ a Matematika) bude započítán lepší výsledek z vykonaných zkoušek (doporučujeme proto využít možnosti účastnit se přijímacích zkoušek ve dvou termínech).
 • Pozvánka k přijímací zkoušce vám bude zaslána poštou nejpozději 14 dní před termínem zkoušky a obsahuje:
  • ID kód (jedinečný identifikátor uchazeče), pozvánku proto nevyhazujte, budete ji potřebovat i pro zjištění výsledků. 
  • Harmonogram přijímacích zkoušek, místo konání a povolené pomůcky.
 • Motivační dotazník je školní přijímací zkouška a obsahuje otázky týkající se rámcového vzdělávacího programu základních škol v předmětech matematika, fyzika, informační technologie. 
  • Okruhy pro školní přijímací zkoušku ke stažení zde.
 • Ilustrační testy pro přijímací zkoušku naleznete níže v Užitečných odkazech.

výsledky přijímacího řízení:

 • Termín pro vyhlášení výsledků stanovuje MŠMT, viz zde.  
 • Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí je k vyzvednutí 29.4.2020.
 • VÝSLEDKY:
  • PŘIJATÍ UCHAZEČI zde.  Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Zveřejněním výsledků se považuje Rozhodnutí o přijetí za oznámená. Všechny přijaté uchazeče prosíme o doručení Zápisového lístku co nejdříve. V  červnu bude probíhat informační schůzka s rodiči pro nastupující žáky.V případě, že budete řešit internátní ubytování, kontaktujte nás e-mailem, zašleme vám potvrzení o přijetí v pdf souboru, popř. si jej můžete vyzvednout na sekretariátě.  Potvrzení o studiu obdrží nastupující žáci první školní den (před nástupem nejsou našimi žáky).
  • NEPŘIJATÍ UCHAZEČI - co máme dělat zde. 
  • Celkový přehled uchazečů:
   • dle ID
   • dle bodů
   • Dle jednotlivých oborů:
    • Elektrotechnika
    • Informační technologie
    • Strojírenství
    • Technické lyceum

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

UŽITEČNÉ ODKAZY: