Přijímací řízení školní rok 2020/2021 v průběhu epidemie koronaviru SARS CoV-2

Úvod » Pro uchazeče » Přijímací zkoušky » Přijímací řízení školní rok 2020/2021 v průběhu epidemie koronaviru SARS CoV-2

rozhodnutí ředitele o 1. kole přijímacího řízení 

Rozhodnutí o kritériích přijímání do příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání, způsobu hodnocení stanovených kritérií, o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů:

Informace k přijímacímu řízení

PRÁVNÍ PŘEDPISY:

přijímací Zkouška:

 • Organizační pokyny v souvislosti s koronavirem zde.
 • Termíny pro ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU (tzn. písemný test - Motivační dotazník): 
  • 04.06.2020 (pro žáky, kteří si dali naši školu na 1. místě)
  • 05.06.2020 (pro žáky, kteří si dali naši školu na 2. místě)
  • Motivační dotazník obsahuje otázky týkající se rámcového vzdělávacího programu základních škol v předmětech matematika, fyzika, informační technologie. 
   • Okruhy pro školní přijímací zkoušku ke stažení zde.
 • Termín pro JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU (tzn. Matematika a Český jazyk) - koná se pouze jednou: 
  • 08.06.2020
  • Výsledek z jednotné zkoušky bude rozeslán na všechny školy z vámi podaných přihlášek.
 • Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce vám bude zaslána  e-mailem nejpozději 20.5.2020 a bude obsahovat:

výsledky přijímacího řízení:

 • Termín pro vyhlášení výsledků je stanoven na 16.6.2020.  
 • Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí je k vyzvednutí 16.6.2020.
 • VÝSLEDKY:
  • PŘIJATÍ UCHAZEČI zde.  Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Zveřejněním výsledků se považuje Rozhodnutí o přijetí za oznámená. Všechny přijaté uchazeče prosíme o doručení Zápisového lístku co nejdříve. Potvrzení o studiu obdrží nastupující žáci první školní den (před nástupem nejsou našimi žáky).
  • NEPŘIJATÍ UCHAZEČI - dostavte se 16.6.2020 spolu se zákonným zástupcem pro rozhodnutí a zároveň pro případné řešení možné změny rozhodnutí a následně přijetí ke studiu na naší školu.
  • Celkový přehled uchazečů: