Návštěva Technické univerzity v Liberci

Úvod » Pro veřejnost » Školní časopis » Návštěva Technické univerzity v Liberci

Z důvodu plánované celodenní odstávky vody, která probíhala dne 25. 4. 2017, se žáci 1. až 3. ročníků v doprovodu pedagogů vydali, jako kompenzaci za vyučování, na půdu Technické univerzity v Liberci. Zde se již žáci rozdělili do dvou skupin.

První skupina složená ze tříd S1A, S1B, E1A, E1B, L1, P1, S2A, S2B, L2, S3A, S3B a L3 strávila den poslechem zajímavých přednášek. Témata byla opravdu pestrá. Nechyběl mezi nimi 3D tisk – současnost a budoucnost, nový pohled na přírodní materiály jsme získali přednáškou o bionice, představily se nám také pohonné jednotky automobilů. Velmi zajímavou se stala přednáška o nanovláknech, jejichž zkoumáním a výrobou se může TUL právem pyšnit. Spolu s prezentujícím jsme se také zamysleli nad možným příchodem 4. průmyslové revoluce. Závěrečná přednáška dnešního dopoledne se zabývala „Zelenými" kompozitními materiály.

Druhá skupina, kterou tvořily třídy E2A, E2B, P2, E3A, E3B a P3, strávila den exkurzí v laboratořích Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL a následně odbornou přednáškou v posluchárně E9.