Přijímací řízení na VOŠ - 2022 (začátek studia září 2022)

Úvod » VOŠ » Pro uchazeče » Přijímací řízení » Přijímací řízení na VOŠ - 2022 (začátek studia září 2022)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VOŠ PRO 2022/2023 (KOMBINOVANÉ STUDIUM)

ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

Přijímací řízení na VOŠ v Liberci pro školní rok 2022/2023 se řídí podle Zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Školní rok: 2022/2023
Termín podání přihlášky: 31. 8. 2022  (ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA NUTNÁ)
Termín přijímacího řízení (přijímacího pohovoru): 21. 9. 2022
Plánovaný počet přijímaných uchazečů:

26-41-N/08 Průmyslová elektrotechnika - 30 míst 

Doba trvání studia 3 roky
Titul po ukončení DiS. - diplomovaný specialista
Školné 3000,- Kč za ročník (ve 2 splátkách)

 

PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT ODESLÁNA DO STANOVENÉHO TERMÍNU NA ADRESU

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

 

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY KE STAŽENÍ - ZDE KE STAŽENÍ

Pokud přihláška nebude obsahovat všechny náležitosti, bude uchazeč vyzván k doplnění přihlášky. Přihláška může být podána i před absolvováním maturitní zkoušky. Uchazeč může být přijat i podmíněně a maturitní vysvědčení dodá ihned po složení maturitních zkoušek. Nutná lékařská prohlídka!

Řádně vyplněnou přihlášku SEVT 49 152 1 ke studiu je možno podat do 31.8. 2022. 

 

SCHVÁLENÝ STUDIJNÍ OBOR 26 - 41 - N/08  PRŮMYSLOVÁ ELEKTROTECHNIKA

se zaměřením:

 • průmyslová automatizace
 • informační technologie v elektrotechnice

 

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (PŘIJÍMACÍHO POHOVORU)

 • 21. 9. 2022

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • přijímací pohovor (max. 10 bodů)
  • účast na přijímacím pohovoru je povinná, minimum bodů za pohovor pro přijetí ke studiu je 5
 • výsledky vzdělávání ve čtvrtém ročníku SŠ  (max.10 bodů)
  • prospěchový průměr do 2,8 za 10 bodů
  • prospěchový průměr nad 2,8 za 0 bodů

Na základě těchto výsledků bude přijímací komise rozhodovat o přijetí uchazeče ke studiu na VOŠ. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny následující den ve vitríně školy a na webových stránkách pod identifikačním číslem uchazeče. Písemné rozhodnutí ředitele školy obdrží uchazeč do 7 dnů od přijímacího řízení.

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA VOŠ

Ke studiu na VOŠ může být přijat uchazeč, který má středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Uchazeč je přijat na základě úspěšných výsledků u přijímacího řízení. Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného (1.500,- Kč) do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí (Vyhláška 10/2005, § 15). Nezaplacení školného nebo neúčast u zápisu bude posuzována jako nezájem o studium.

 

 

 

 

 

ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE I. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

Přijímací řízení na VOŠ v Liberci pro školní rok 2022/2023 se řídí podle Zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Školní rok: 2022/2023
Termín podání přihlášky: 31. 5. 2022  (ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA NUTNÁ)
Termín přijímacího řízení (přijímacího pohovoru): 21. 9. 2022
Plánovaný počet přijímaných uchazečů:

26-41-N/08 Průmyslová elektrotechnika - 30 míst 

Doba trvání studia 3 roky
Titul po ukončení DiS. - diplomovaný specialista
Školné 3000,- Kč za ročník (ve 2 splátkách)

 

PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT ODESLÁNA DO STANOVENÉHO TERMÍNU NA ADRESU

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

 

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY KE STAŽENÍ - ZDE KE STAŽENÍ

Pokud přihláška nebude obsahovat všechny náležitosti, bude uchazeč vyzván k doplnění přihlášky. Přihláška může být podána i před absolvováním maturitní zkoušky. Uchazeč může být přijat i podmíněně a maturitní vysvědčení dodá ihned po složení maturitních zkoušek. Nutná lékařská prohlídka!

Řádně vyplněnou přihlášku SEVT 49 152 1 ke studiu je možno podat do 31.5.. 2022. 

 

SCHVÁLENÝ STUDIJNÍ OBOR 26 - 41 - N/08  PRŮMYSLOVÁ ELEKTROTECHNIKA

se zaměřením:

 • průmyslová automatizace
 • informační technologie v elektrotechnice

 

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (PŘIJÍMACÍHO POHOVORU)

 • 21. 9. 2022

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • přijímací pohovor (max. 10 bodů)
  • účast na přijímacím pohovoru je povinná, minimum bodů za pohovor pro přijetí ke studiu je 5
 • výsledky vzdělávání ve čtvrtém ročníku SŠ  (max.10 bodů)
  • prospěchový průměr do 2,8 za 10 bodů
  • prospěchový průměr nad 2,8 za 0 bodů

Na základě těchto výsledků bude přijímací komise rozhodovat o přijetí uchazeče ke studiu na VOŠ. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny následující den ve vitríně školy a na webových stránkách pod identifikačním číslem uchazeče. Písemné rozhodnutí ředitele školy obdrží uchazeč do 7 dnů od přijímacího řízení.

 

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA VOŠ

Ke studiu na VOŠ může být přijat uchazeč, který má středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Uchazeč je přijat na základě úspěšných výsledků u přijímacího řízení. Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného (1.500,- Kč) do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí (Vyhláška 10/2005, § 15). Nezaplacení školného nebo neúčast u zápisu bude posuzována jako nezájem o studium.

 

 

Přijímací řízení