Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Úvod » Pro uchazeče » Přijímací zkoušky » Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Vážení návštěvníci, v případě, že máte zájem o průběžné informace k přijímacímu řízení, stačí vyplnit  formulář zde.  (Po vyplnění formuláře budete zařazeni do skupiny zájemců a následně vám budou informace hromadně poskytovány).

 

 

rozhodnutí ředitele o 1. kole přijímacího řízení 

Nabízíme obory:

Elektrotechnika  (90 žáků)

Strojírenství  (60 žáků)

Informační technologie (60 žáků)

Rozhodnutí o kritériích přijímání do příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání, způsobu hodnocení stanovených kritérií, o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů:

Informace k přijímacímu řízení

Často kladené otázky k přijímacímu řízení

Přijímací řízení krok za krokem

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY:

PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU:

 • Konečný termín pro podání přihlášek ke studiu je .. bude doplněno po právní úpravě (v případě podání poštou rozhoduje datum podání). 
 • Do výše uvedeného data je nutné dodat také přílohy (např. lékařskou prohlídku, potvrzení o umístění na olympiádách, Soboty s technikou apod.). Na později dodané přílohy nemusí být brán zřetel.
 • Přihláška ke studiu na SŠ:
 • Úřední hodiny pro osobní podání přihlášek.
 • Podrobnější informace o podmínkách přijímacího řízení na naši školu poskytne ředitel školy Ing. Jaroslav Semerád a Linda Dimlová (sekretariat@pslib.cz; linda.dimlova@pslib.cz)
 • Počet dosud podaných přihlášek pro jednotlivé obory naleznete zde.

přijímací Zkouška  a školní přijímací zkouška:

 • Termíny pro přijímací zkoušku a školní přijímací zkoušku (může se změnit): 
  • 1. Termín: 12.04.2024 
  • 2. Termín: 15.04.2024  
 • Termíny pro náhradní přijímací zkoušku a školní přijímací zkoušku:může se změnit 
  • 1. Termín: 29.04.2024 
  • 2. Termín: 30.04.2024 
 • Školní přijímací zkouška je tzv. motivační dotazník a obsahuje otázky týkající se rámcového vzdělávacího programu základních škol v předmětech matematika, fyzika, informační technologie. 
  • Okruhy pro školní přijímací zkoušku jsou ke stažení zde ( v roce 2024 se zkouška xxxxxxx - bude upřesněno).
 • Do celkového hodnocení přijímací zkoušky (ČJ a Matematika) bude započítán lepší výsledek z vykonaných zkoušek (doporučujeme proto využít možnosti účastnit se přijímacích zkoušek ve dvou termínech).
 • Pozvánka k přijímací zkoušce vám bude zaslána nejpozději 14 dní před termínem zkoušky a obsahuje:
  • ID kód (jedinečný identifikátor uchazeče), pozvánku proto nevyhazujte, budete ji potřebovat i pro zjištění výsledků. 
  • Harmonogram přijímacích zkoušek, místo konání a povolené pomůcky.
 • Ilustrační testy pro přijímací zkoušku naleznete níže v Užitečných odkazech.

výsledky přijímacího řízení:

 • Termín pro vyhlášení výsledků stanovuje MŠMT, viz zde.  
 • Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí bude k vyzvednutí dne:   
 • VÝSLEDKY:
  • Celkový přehled uchazečů dle jednotlivých oborů:
   • Elektrotechnika
   • Informační technologie
   • Strojírenství
 • VÝSLEDKY Z NÁHRADNÍHO TERMÍNU
 • PŘIJATÍ UCHAZEČI:  Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Zveřejněním výsledků se považuje Rozhodnutí o přijetí za oznámená. Všechny přijaté uchazeče prosíme o doručení Zápisového lístku co nejdříve.
  • červnu bude probíhat informační schůzka s rodiči pro nastupující žáky.V případě, že budete řešit internátní ubytování, kontaktujte nás e-mailem, zašleme vám potvrzení o přijetí v pdf souboru, popř. si jej můžete vyzvednout na sekretariátě. 
  • Potvrzení o studiu obdrží nastupující žáci první školní den (před nástupem nejsou našimi žáky).
  • Informace pro první ročníky.
  • Informace pro zájemce o ubytování na internátu zde, kapacita internátu je dostatečná. Internátní ubytování NENÍ spravováno naší školou.
 • NEPŘIJATÍ UCHAZEČI - co máme dělat zde. 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

UŽITEČNÉ ODKAZY: