Výchovné poradenství

Úvod » Pro studenty » Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně
 

PaedDr. Eva POLÁKOVÁ (Pl)

Pracovní zařazení: pedagog, výchovná poradkyně, vedoucí předmětové komise cizích jazyků
Konzultační hodiny: Po 8:55 - 9:40 (A312), výchovné poradenství v kabinetu (A301) Čt 11:50-13:30

Na co se při své práci zaměřuji?

 • Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků
 • Poradenství při řešení vzdělávacích a výchovných problémů žáků
 • Poradenství při začleňování se nových žáků do kolektivu
 • Poradenství při obtížích s přípravou na vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Kariérové poradenství při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
 • Spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • Spolupracuji se všemi pedagogy, seznamuji je se speciálními vzdělávacími potřebami studentů
 • Doporučuji odborná pracoviště, na která je možno se obrátit
 • Připravuji besedy pro studenty 1. ročníků „Jak studovat na střední škole“
 • Zadávám dotazníky o spokojenosti se studiem studentům 1. a 4. ročníků a zpracovávám výsledky

 

Kdy se na mě můžete obrátit?

Studenti:

 • Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování
 • Když si nerozumíte se spolužáky nebo jinými vrstevníky
 • Když máte obtíže ve vztazích s dospělými
 • Když se nemůžete rozhodnout při volbě dalšího studia
 • Když potřebujete řešit problémy a nevíte, na jaké odborné pracoviště se obrátit
 • Kdykoli vás něco trápí…

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Když potřebujete poradit ve věci výchovného vedení dítěte
 • Když zjistíte, že Vaše dítě má nějaký problém a nechce o něm mluvit
 • Když Vaše dítě nerado chodí do školy
 • Když nevíte, jak pomoci dítěti s domácí přípravou na vyučování
 • Když potřebujete radu ohledně další profesní dráhy dítěte

Pedagogové:

 • Když řešíte výchovné problémy ve třídě
 • Když si nerozumíte s některým studentem nebo se třídou
 • Když adaptace některého studenta neprobíhá optimálně
 • Když Vám chybí inspirace týkající se metod práce ve třídě
 • Když se cítíte ohroženi syndromem vyhoření