Odborné praxe 2. a 3. ročníků

Úvod » Pro studenty » Praxe » Odborné praxe 2. a 3. ročníků

registrace a přihlášení

 • odborná praxe 2. a 3. ročníků ve firmách proběhne 2 týdny v termínu 30. 5. - 10. 6. 2022;
 • týká se oborů elektrotechnika, informační technologie a strojírenství;
 • odborné praxe pro obor technické lyceum jsou nepovinné, ale doporučené.

registrace

Registrace na povinnou praxi pro 2. a 3. ročníky je spuštěna od 23. 3. 2022.

Registrovat se můžete zde.

S problémy spojené s registrací do školní aplikace se obracejte na Mgr. Michala Stehlíka - 3. patro (3.NP) budovy B.

Doplňující informace k registraci

 • Registrovat se na praxe je možné do 28. dubna 2022.
 • Věnujte pozornost při vyplňování údajů do smlouvy - zejména na kontaktní osobu. Čtete pozorně návod!
 • Vyplněnou smlouvu je třeba vytisknout dvakrát (Jeden výtisk se odevzdává ve firmě, jeden zůstává ve škole u p. Havlíka.)
 • Žák si zajistí razítka, podpisy a odevzdání smlouvy- firma + škola a jeden podepsaný výtisk vrací zpět do školy (třídnímu učiteli)
 • Po absolvování praxe žák odevzdá potvrzený (firmou - razítko vč. podpisu odpovědné osoby) výkaz činnosti vyučujícímu PRA. Šablona výkazu ke stažení zde.

Podrobný postuP, aneb co znamená "zajistit si praxi ?":

 1. domluvit se ve firmě na odborné praxi, 
 2. zaregistrovat praxi ve webové aplikaci, 
 3. 2x vytisknout dohody, 
 4. oba výtisky nechat podepsat ve firmě, 
 5. odevzdat obě kopie třídnímu učiteli a nechat potvrdit ve škole (třídní učitel předá Hk nebo Zd nebo Se, kteří praxe za školu potvrdí). Pozn. zástupce ředitele nestandardní požadavky na odborné praxe, před podpisem, konzultuje s vedoucími předmětových komisí daného oboru, 
 6. dodat zpět do firmy jednu podepsanou kopii dohody o odborné praxi.

Praxe musí být "odborná", tzn. žádný prodej zboží, obsluha v restauracích, apod. 

V rámci odborných praxí si žáci povedou výkaz praxe, který ihned (ihned následující pondělí) po skončení odborných praxí odevzdají do školy (opět třídním učitelům a následně výkazy skončí u zástupce ředitele). Dále může být absolvovování praxe doplněno dalšími podmínkami z jiných předmětů, např. zpracování zprávy z praxe, referátu, ..., jež se projeví v hodnocení daných předmětů.

Důležité upozornění: Nedodání vyplněného a potvrzeného výkazu praxe se považuje za nesplnění požadavků na absolvování předmětu PRAXE a žák bude, z daného předmětu, klasifikován, nezávisle na ostatních známkách v daném předmětu, na vysvědčení známkou "NEDOSTATEČNÝ". (netýká se oboru technické lyceum)

Návod na registraci

Podrobný návod jak se přihlásit a zkontrolovat zapsanou praxi naleznete na webu školu v sekci návody (pravá horní část).

podmínky pro zajištění odborných praxí ve 4. ročníku

Podmínky odborných praxí ve 4. ročníku definuje každá předmětová komise individuálně.

Odborné praxe ve firmách ve 4. ročníku probíhají od září do dubna, vždy jeden den v týdnu po celou dobu. Žáci si vedou výkaz dlouhodobých odborných praxí, který je průběžně kontrolován a žáci jsou na jeho zákaldě to hodnoceni do povinně volitelného předmětu "odborné praxe". 

Základní podmínky zvolení povinně volitelného předmětu "odborné praxe" jsou: 

 • žáci musí mít zadání maturtní práce z dané firmy
 • žáci mají domluveného vedoucího maturitní práce ze školy (učitele z daného oboru)

Dodatečné podmínky pro obor strojírenství:

 • dlouhodobé odborné praxe pronásledující školní rok si žáci domlouvají ve firmě již během druhého týdne odborných praxí ve 3. ročníku;
 • témata maturitní práce stačí domluvit rámcově, stejně tak i cíle MP ... zkontaktují potenciální vedoucí prací a domluví si je;
 • domluvené odborné praxe zapíší do sdílené tabulky (ZDE). Doplní data do sloupců D-F.
 • účastnit se dlouhodobých odborných raxí ve 4. ročníku mohou pouze žáci, kteří mají praxe zapsány ve sdílené tabulce nejpozději do 10. 6. 2022

spolupracující firmy

Seznam firem vč. kontaktů na zodpovědné osoby, které se zúčastnily Burzy firem 2022 a nabízejí školní praxe, letní brigády a dlouhodobé praxe pro 4. ročníky v aktuálním školním roce 2021/2022. 

ODKAZ naleznete ZDE