Praxe 4. ročníků

Úvod » Pro studenty » Praxe » Praxe 4. ročníků

 odborné praxE 4. ročníků

Na této straně naleznete souhrnné informace k praxím ve 4. ročníků vč. nejdůležitějších termínů.

Praxe začínají v prvním týdnu nového školního roku 2022/ 2023 - od 2. 9. 2022.

Pro nadcházející školní rok 2023/2024 budou informace aktualizovány v 06/2023.

Základní podmínky zvolení povinně volitelného předmětu "odborné praxe" jsou: 

  • žáci musí mít zadání maturtní práce z dané firmy
  • žáci mají domluveného vedoucího maturitní práce ze školy (učitele z daného oboru)

Obor strojírenství: 23-41-M/01 a obor elektrotechnika: 26-41-M/01

Bližší informace k oboru strojírenství:

  • dlouhodobé odborné praxe pronásledující školní rok si žáci domlouvají ve firmě již během druhého týdne odborných praxí ve 3. ročníku;
  • témata maturitní práce stačí domluvit rámcově, stejně tak i cíle MP ... zkontaktují potenciální vedoucí prací a domluví si je;
  • domluvené odborné praxe zapíší do sdílené tabulky (ZDE). Doplní data do sloupců D-G.
  • účastnit se dlouhodobých odborných praxí ve 4. ročníku mohou pouze žáci, kteří mají praxe zapsány ve sdílené tabulce nejpozději do 10. 6. 2022 či dle pokynů vedoucích předmětových komisí

Obor informační technologie: 18-20-M/01

Bližší informace k oboru informační technologie:

  • domluvené odborné praxe zapíší do sdílené tabulky (ZDE). Doplní data do sloupců D-G.
  • řídí se pokyny vedoucího předmětové komise IT Ing. Marka Pospíchala (vykazování praxí, ...)

 

Výkaz z praxí- odkaz pro oboustranný tisk zde. (použijte oboustranný tisk, stačí čB tisk)

 

MATURITNÍ PRÁCE (MP) - obory E, S, P

23.09.2022 - výběr vlastního tématu, které by student chtěl zpracovávat, dohoda s vedoucím práce, příprava cílů a osnovy práce

30.09.2022 - zadání tématu do systému, rozvaha o finanční náročnosti práce (vedoucí práce) a tisk přihlášky

07.10.2022 - podpisy dle posloupnosti až k třídnímu učiteli = TU vybere od studentů všechny přihlášky

14.10.2022 - podpis a schválení přihlášek ředitelem školy a následné odevzdání do infocentra paní Lupoměské

09.11.2022 - 1. kontrolní termín

14.12.2022 - kontrola v mezičase (nepovinné)

11.01.2023 - 2. kontrolní termín

15.02.2023 - 3. kontrolní termín

15.03.2023 - odevzdání práce 1-2 tištěná pare (dle pokynu vedoucího práce) + el. podoba na SD kartě vlepené na zadních deskách práce, všechny praktické výstupy, odevzdání 1 elektronické pare pro SOČ

Viedo návod na práci s dokumentem: https://youtu.be/fE4CC-pKbLQ

SOUBORY KE STAŽENÍ