Praxe 4. ročníků

Úvod » Pro studenty » Praxe » Praxe 4. ročníků

 praxE 4. ročníků

Na této straně naleznete souhrnné informace k praxím ve 4. ročníků vč. nejdůležitějších termínů.

Praxe začínají v prvním týdnu nového školního roku 2020/ 2021- od 2. 9. 2021.

Pro nadcházející školní rok 2022/2023 budou informace aktualizovány v 06/2022.

 

Obor strojírenství: 23-41-M/01

Bližší informace k oboru strojírenství naleznete v tomto dokumentu.

 

obor elektrotechnika: 26-41-M/01

Bližší informace k oboru elektrotechnika naleznete v tomto dokumentu.

 

Obor informační technologie: 18-20-M/01

Bližší informace k oboru informační technologie naleznete v tomto dokumentu.

 

Výkaz z praxí- odkaz pro oboustranný tisk zde. (použijte oboustranný tisk, stačí čB tisk)

 

MATURITNÍ PRÁCE (MP) - obory E, S, P

17.09.2021 - výběr vlastního tématu, které by student chtěl zpracovávat, dohoda s vedoucím práce, příprava cílů a osnovy práce

15.10.2021 - zadání námětu do systému (student), vytvoření zadání včetně rozvahy o finanční náročnosti práce (vedoucí práce) a tisk přihlášky

26.10.2021 - podpisy dle posloupnosti až k třídnímu učiteli = TU vybere od studentů všechny přihlášky, zkontroluje, podepíše a předá zástupci ředitele p.Havlíkovi

5.11.2021 - podpis a schválení přihlášek ředitelem školy a následné odevzdání do infocentra paní Lupoměské

13.11.2021 - 1. kontrolní termín

07.01.2022 - 2. kontrolní termín

18.02.2022 - 3. kontrolní termín

15.03.2021 - odevzdání práce 1 pare + el. podoba, všechny praktické výstupy, odevzdání 1 elektronické pare pro SOČ

 

SOUBORY KE STAŽENÍ