Kompetence 4.0

Úvod » O škole » Projekty » Kompetence 4.0

logo Kompetence 4.0 (png)

Obecné informace

 • Název projektu: KOMPETENCE 4.0 / KOMPETENCJE 4.0
 • Číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002207
 • Datum zahájení: 1. 8. 2020
 • Datum ukončení: 31. 7. 2022
 • SPŠSE a VOŠ Liberec - PARTNER 6
 • webové stránky projektu

Fiktivní firmy:

 • Fiktivní firma č. 49 - Nástrojárna
 • Fiktivní firma č. 50 - 3D tisk
 • Fiktivní firma č. 51 - Dřevovýroba
 • Fiktivní firma č. 52 - Kovárna
 • Fiktivní firma č. 53 - Mechatronická laboratoř
 • Fiktivní firma č. 54 - Robotická laboratoř

Cíl projektu

Projekt se zaměřuje na zlepšení postavení absolventů středních škol na trhu práce v česko-polském příhraničí v souvislosti s nutností posilování nově vzniklých kompetencí, které přináší nástup Průmyslu 4.0. Projekt podpoří 1230 žáků středních škol a jejich pedagogů. Bude realizováno 91 školních fiktivních firem a 11 multimediálních učeben.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Partneři projektu

https://ohkliberec.cz/projekty/kompetence-4-0/partneri-partner/

 

g14 (jpg)