Technické lyceum

Úvod » Obory » Technické lyceum

DOBÍHAJÍCÍ OBOR - JIŽ NEOTEVÍRÁME!

 

spsse_lyceum

 

Technické vzdělání

Součástí života každého člověka v dnešní společnosti je technika. Člověk bez základních technických vědomostí a dovedností dnes téměř není schopen vést plnohodnotný život a kvalitně plnit svou společenskou roli.

Studijní obor a jeho zaměření

Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení.

Obor je určený pro chlapce a dívky se zájmem o přírodní vědy, matematiku a geometrii, informatiku, techniku a technologii. Výuka v tomto oboru nabízí přípravu pro další vysokoškolské studium technických a přírodovědných oborů. Charakteristickými znaky technického lycea je výuka dvou cizích jazyků a také to, že součástí maturitní zkoušky je obhajoba dlouhodobé maturitní práce.

Na naší škole se technické vzdělávání v soustřeďuje na oblasti designu, 3D technologií, webdesignu, počítačové grafiky a multimédií.

Ve čtvrtém ročníku si studenti volí jedno ze dvou zaměření, do té doby je učební plán společný: