Vyučující

Úvod » VOŠ » Kontakty » Vyučující
Filtrace:

Ing. Tomáš KAZDA, DiS. (Kz)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel P1A
Konzultační hodiny: Čt 16:00 - 17:00 nebo jindy po telefonické domluvě (B306)

Ing. Marie KRAMSOVÁ (Km)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel S4A, vedoucí předmětové komise
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A318)

Ing. Jiří KUBÍN, Ph.D. (Kx)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A107)

Jiří KULHAVÝ (Kh)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: St 12:45 - 13:30 (B301)

Mgr. Jaromír OSČÁDAL (Os)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel P4
Konzultační hodiny: Po 12:45 - 13:30 (A308)

Ing. Ivo PETŘÍČEK (Pe)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel E1B
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A107)

PaedDr. Eva POLÁKOVÁ (Pl)

Pracovní zařazení: pedagog, výchovná poradkyně
Konzultační hodiny: Po 13:45 - 14:45 a Pá 9:00 - 9:40 (výchovné poradenství - A301), jinak St 10:55 - 11:40 (A312)

Ing. Marek POSPÍCHAL (Pm)

Pracovní zařazení: pedagog, vedoucí předmětové komise IT, třídní učitel P3
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B306)

Ing. Vladimír PROKEŠ (Pš)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: St 9:00 - 10:00 (A114)

Ing. Ivo REJC (Rj)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A312)

Ing. Bc. Jaroslav SEMERÁD, MBA (Se)

Pracovní zařazení: pedagog, ředitel školy
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě

Mgr. Michal STEHLÍK (St)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel P1A
Konzultační hodiny: Po 11:00 - 12:00 nebo jindy po telefonické domluvě (B306)

Mgr. Jan ŠIMŮNEK (Ši)

Pracovní zařazení: pedagog, vedoucí předmětové komise přírodovědných předmětů, třídní učitel P1B
Konzultační hodiny: Út 10:45 - 11:50 nebo jindy po telefonické domluvě (A114)

Mgr. Vít ZÁKOUCKÝ (Zv)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel S2A
Konzultační hodiny: Po 12:55 - 13:40 nebo jindy po telefonické domluvě (C202)

Ing. Mgr. Petr ZDRÁHALA (Zd)

Pracovní zařazení: pedagog, zástupce ředitele školy - pro teoretickou výuku - statutární zástupce
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A221)