Maturitní práce

Úvod » Obory » Informační technologie » Maturitní práce

maturitní práce 

Součástí maturitní zkoušky je obhajoba maturitní práce.

Důležité odkazy

Soubory ke stažení

Termíny prací

19.09.2023 - výběr vlastního tématu, které by student chtěl zpracovávat, dohoda s vedoucím práce, příprava cílů a osnovy práce

26.09.2023 - zadání tématu do systému, rozvaha o finanční náročnosti práce (s vedoucím práce) a tisk přihlášky

03.10.2023 - podpisy dle posloupnosti až k třídnímu učiteli = TU vybere od studentů všechny přihlášky a předá R. Havlíkovi

06.10.2023 - podpis a schválení přihlášek ředitelem školy a následné odevzdání, na studijní oddělení, paní Gabriele Lupoměské

16.11.2023 - 1. kontrolní termín

12.12.2023 - kontrola práce a výstupů v mezičase (dle zájmu = nepovinné)

04.01.2024 - 2. kontrolní termín

15.02.2024 - 3. kontrolní termín

15.03.2024 - odevzdání práce 1-2 tištěná pare (dle pokynu vedoucího práce) + el. podoba na SD kartě (případně na USB) vlepené na zadních deskách práce, všechny praktické výstupy, odevzdání jednoho elektronického pare pro SOČ. Veškeré elektronické podklady, elektronické verze MP a SOČ, ve formátu MS Word i ve formátu PDF, odevzdat na sdílený disk.