Maturitní práce

Úvod » Obory » Informační technologie » Maturitní práce

maturitní práce 

Součástí maturitní zkoušky je obhajoba maturitní práce.

Důležité odkazy

Soubory ke stažení

Termíny prací

17.09.2021 - výběr vlastního tématu, které by student chtěl zpracovávat, dohoda s vedoucím práce, příprava cílů a osnovy práce

30.09.2021 - zadání tématu do systému, rozvaha o finanční náročnosti práce (vedoucí práce) a tisk přihlášky

08.10.2021 - podpisy dle posloupnosti až k třídnímu učiteli = TU vybere od studentů všechny přihlášky

15.10.2021 - podpis a schválení přihlášek ředitelem školy a následné odevzdání do infocentra paní Lupoměské

12.11.2021 - 1. kontrolní termín

14.01.2022 - 2. kontrolní termín

21.02.2022 - 3. kontrolní termín

15.03.2022 - odevzdání práce 2 tištěná pare + el. podoba, všechny praktické výstupy, odevzdání 1 elektronické pare pro SOČ