Vyučující (elektro)

Úvod » Obory » Elektrotechnika » Vyučující (elektro)
Filtrace:

Ing. Bc. Jaroslav SEMERÁD, MBA (Se)

Pracovní zařazení: pedagog, ředitel školy
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě

Miroslav MACH (Ma)

Pracovní zařazení: pedagog, vedoucí předmětové komise elektro, třídní učitel E4A
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B301)

Bc. Vojtěch BRODSKÝ, DiS. (Br)

Pracovní zařazení: pedagog, správce počítačové sítě
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B202)

Ing. Pavel HRNČÍŘ (Hn)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel E3C
Konzultační hodiny: Čt 8:55 - 9:40 (B201)

Ing. Veronika KÖRNEROVÁ (Kv)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitelka E3A
Konzultační hodiny: Čt 12:45 - 13:30 (A107)

Ing. David KRČMAŘÍK, Ph.D. (Kd)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel P1B

Ing. Jiří KUBÍN, Ph.D. (Kx)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A107)

Jiří KULHAVÝ (Kh)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: St 12:45 - 13:30 (B301)

Ing. Zbyněk Mader (Md)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: AUT, ELT, IKT

Ing. Radek PAVLÍČEK (Pv)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel E2C
Konzultační hodiny: Út 12:30 - 13:30 (B301)

Ing. Ivo PETŘÍČEK (Pe)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel E1B
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A107)

Ing. Marek POSPÍCHAL (Pm)

Pracovní zařazení: pedagog, vedoucí předmětové komise IT, třídní učitel P3
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B306)

Ing. Vladimír PROKEŠ (Pš)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: St 9:00 - 10:00 (A114)

Bc. Filip SATRAPA (Sf)

Pracovní zařazení: pedagog

Ing. Jindřich ŠILHÁN (Šj)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: St 8:55 - 9:40 nebo Po až St po telefonické domluvě (B221)

Mgr. Jan ŠIMŮNEK (Ši)

Pracovní zařazení: pedagog, vedoucí předmětové komise přírodovědných předmětů, třídní učitel P1B
Konzultační hodiny: Út 10:45 - 11:50 nebo jindy po telefonické domluvě (A114)

Ing. Ondřej TESAŘ (Te)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel E4B
Konzultační hodiny: Út 15:25 - 16:10 nebo jindy po telefonické domluvě (A114)

Ing. Petr ZENKL (Ze)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Út 12:00 - 13:00 nebo jindy po telefonické domluvě (B221)