Vyučující

Úvod » Obory » Informační technologie » Vyučující

Bc. Jindřich BURIAN (Bu)

Pracovní zařazení: pedagog, správce počítačové sítě
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B202)

Bc. Tomáš ERLEBACH (Et)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Pá 11:50 - 12:50 (B306)

Štěpán HALÍŘ (Hř)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B306)

Bc. Leona JENČOVÁ (Jč)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B306)

Ing. Tomáš KAZDA, DiS. (Kz)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel P1A
Konzultační hodiny: Čt 16:00 - 17:00 nebo jindy po telefonické domluvě (B306)

Ing. Milan KERŠLÁGER (Ke)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Čt 15:10 - 15:30 nebo jindy po telefonické domluvě (B202)

Ing. David KRČMAŘÍK, Ph.D. (Kd)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel P2B
Konzultační hodiny: Po 12:45 - 13:30 (B306)

Ing. Marek POSPÍCHAL (Pm)

Pracovní zařazení: pedagog, vedoucí předmětové komise IT, třídní učitel P3
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B306)

Ing. Vladimír PROKEŠ (Pš)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: St 9:00 - 10:00 (A114)

Mgr. Michal STEHLÍK (St)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel P1A
Konzultační hodiny: Po 11:00 - 12:00 nebo jindy po telefonické domluvě (B306)