Vyučující

Mgr. Jiřina JIRSÁKOVÁ (Já)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Út 11:00 - 12:00 nebo jindy po telefonické domluvě (A308)

Mgr. Ivan KOPAL (Ko)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel S4B
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A308)

Mgr. Jaromír OSČÁDAL (Os)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel P4
Konzultační hodiny: Po 12:45 - 13:30 (A308)

Mgr. Vilém RYCHTÁŘ (Ry)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel E4C
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A308)

Mgr. Jan ŠIMŮNEK (Ši)

Pracovní zařazení: pedagog, vedoucí předmětové komise přírodovědných předmětů, třídní učitel P1B
Konzultační hodiny: Út 10:45 - 11:50 nebo jindy po telefonické domluvě (A114)