Zaměření oboru

Úvod » Obory » Technické lyceum » Zaměření oboru

Studijní obor technické lyceum má dvě zaměření. Liší se od sebe až ve čtvrtém ročníku, kde každé zaměření má své dva předměty profilující daný obor. Studenti obou oborů tak absolvují základ designu, strojařských technologií, počítačové grafiky a webdesignu, společně absolvují také veškeré všeobecné předměty.

Volbou zaměření student zároveň volí okruh předmětů pro svou maturitní zkoušku. Volba zaměření probíhá dle volby studentů s pochopitelným přihlédnutím k jejich dosavadním studijním výsledkům.

Zaměření jsou:

  • 3D technologie se soustřeďují na "strojařskou a designérskou" část studia.
  • Webové aplikace a multimédia je zaměřen na návrh grafických výstupů (tiskoviny, design webů a aplikací), webových stránek a SEO optimalizaci – tedy na "informatickou" část studia.