Pro studenty

Úvod » VOŠ » Pro studenty

Informace k začátku studia:

Vážení studenti,

zveřejňuji Vám  informace o termínech a začátku výuky.

Začátek výuky je 09. 10. 2020, ve 14:35 v hlavní budově školy, na ulici Masarykova 3. Učebna bude upřesněna na informační desce ve vestibulu školy. Nejpravděpodobněji se bude jednat o učebnu A105 pro první ročník a B315 pro 2. ročník.

Na úvodní hodině  Vám bude předán přesný rozvrh výuky jednotlivých předmětů a informace k platbě školného.

Přehled výuky:

Školní rok 2020 - 2021

Školní rok 2019 - 2020

Školní rok 2018 - 2019