Zaměstnanci

Úvod » Kontakty » Zaměstnanci

Konzultační hodiny vždy po předchozí domluvě

 

Filtrace:

Ing. Martina BADINKOVÁ (Bd)

Pracovní zařazení: Ekonomka, účetní

Michala BALOGOVÁ (Bm)

Pracovní zařazení: Majetkový referent, účetní skladu

PhDr. Zuzana BERNÁTOVÁ (Bá)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitelka L3
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A316)

Ing. Jan BOHÁČEK (Bo)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel S2B
Konzultační hodiny: Po 12:45 - 13:30 (B114)

Bc. Vojtěch BRODSKÝ, DiS. (Br)

Pracovní zařazení: pedagog, správce počítačové sítě
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B202)

Bc. Jindřich BURIAN (Bu)

Pracovní zařazení: pedagog, správce počítačové sítě
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B202)

Linda DIMLOVÁ (Dl)

Pracovní zařazení: sekretariát

Mgr. Hana DLASKOVÁ (Dh)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A313)

Mgr. Jana DOUSKOVÁ (Dk)

Pracovní zařazení: pedagog, preventistka
Konzultační hodiny: Út 10:55 - 11:40 (preventistka), jinak kdykoli po telefonické domluvě (A316)

Vladimír DVOŘÁK (Do)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: St 11:50 - 12:50 (D114)

Bc. Tomáš ERLEBACH (Et)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Pá 11:50 - 12:50 (B306)

Štěpán HALÍŘ (Hř)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B306)

Ing. Jiří HAŇÁČEK (Hj)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel S1A
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A318)

Ing. Radek HAVLÍK (Hk)

Pracovní zařazení: pedagog, zástupce ředitele školy - pro provoz školy, praktickou výuku, pro VOŠ
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A221)

Ing. Pavel HRNČÍŘ (Hn)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel E3C
Konzultační hodiny: Čt 8:55 - 9:40 (B201)

Bc. Leona JENČOVÁ (Jč)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B306)

Monika JÍCHOVÁ, DiS. (Jm)

Pracovní zařazení: Mzdová účetní, Personalista
Telefon: 487989614

Mgr. Jiřina JIRSÁKOVÁ (Já)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Út 11:00 - 12:00 nebo jindy po telefonické domluvě (A308)

Ing. Barbora KADLECOVÁ (Kc)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Út 12:45 - 13:30 (A306)

Ing. Jana KALINOVÁ (Kn)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitelka S3A
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě

Ing. Tomáš KAZDA, DiS. (Kz)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel P1A
Konzultační hodiny: Čt 16:00 - 17:00 nebo jindy po telefonické domluvě (B306)

Ing. Milan KERŠLÁGER (Ke)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Čt 15:10 - 15:30 nebo jindy po telefonické domluvě (B202)

Ing. Michaela KOLNEROVÁ, Ph.D. (Kw)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitelka S3B
Konzultační hodiny: Čt 12:00 - 13:00 (A328)

Mgr. Ivan KOPAL (Ko)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel S4B
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A308)

Ing. Veronika KÖRNEROVÁ (Kv)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitelka E3A
Konzultační hodiny: Čt 12:45 - 13:30 (A107)

Mgr. Lenka KRAJCSOVICSOVÁ (Kj)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitelka E2B
Konzultační hodiny: Út 10:00 - 10:45 nebo jindy po telefonické domluvě (A306)

Mgr. Lucie KRAJČÍROVÁ (Kl)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitelka E2A
Konzultační hodiny: Po 10:55 - 11:40

Miloš KRÁL (Kr)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: St 12:45 - 13:30 (D203)

Mgr. Pavla KRÁLOVÁ (Kp)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Po 10:00 - 10:45 (A313)

Ing. Marie KRAMSOVÁ (Km)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel S4A, vedoucí předmětové komise
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A318)

Ing. David KRČMAŘÍK, Ph.D. (Kd)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel P2B
Konzultační hodiny: Po 12:45 - 13:30 (B306)

Mgr. Stanislav KROTIL (Kt)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A316)

Mgr. Martina KROTILOVÁ (Ki)

Pracovní zařazení: pedagog, preventistka
Konzultační hodiny: Út 10:55 - 11:40 (preventistka - A301), jinak kdykoli po telefonické domluvě (A316)

Bc. Jaromír KUBÍČEK (Kk)

Pracovní zařazení: pedagog, vedoucí dílen
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (D201)

Ing. Jiří KUBÍN, Ph.D. (Kx)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A107)

Jiří KULHAVÝ (Kh)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: St 12:45 - 13:30 (B301)

Mgr. Lucie LANGEROVÁ (La)

Pracovní zařazení: pedagog, vedoucí předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů, třídní učitelka E1A
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A313)

Gabriela LUPOMĚSKÁ (Lu)

Pracovní zařazení: pracovnice v infocentru, pověřenec

Ing. Zbyněk MADER, Ph.D. (Md)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Út 10:00 - 10:45 (B221)

Mgr. Pavel MÁDLE (Mp)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Út 14:15 - 15:00 (A308)

Miroslav MACH (Ma)

Pracovní zařazení: pedagog, vedoucí předmětové komise elektro, třídní učitel E4A
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B301)

Jan MORAVEC (Mo)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: St 12:45 - 13:30 (D114)

Mgr. Monika MRÁKOTOVÁ (Mm)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitelka E3B
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (C201)

Ing. Bc. Aleš NAJMAN (Na)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B114)

Mgr. Jaromír OSČÁDAL (Os)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel P4
Konzultační hodiny: Po 12:45 - 13:30 (A308)

Ing. Radek PAVLÍČEK (Pv)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel E2C
Konzultační hodiny: Út 12:30 - 13:30 (B301)

Ing. Ivo PETŘÍČEK (Pe)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel E1B
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A107)

PaedDr. Eva POLÁKOVÁ (Pl)

Pracovní zařazení: pedagog, výchovná poradkyně
Konzultační hodiny: Po 13:45 - 14:45 a Pá 9:00 - 9:40 (výchovné poradenství - A301), jinak St 10:55 - 11:40 (A312)

Bc. Kristýna POLÁKOVÁ (Pt)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Po 8:55 - 9:40 (A313)

Karel POMIKÁLEK (Po)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Po 12:45 - 13:30 (D114)

Ing. Marek POSPÍCHAL (Pm)

Pracovní zařazení: pedagog, vedoucí předmětové komise IT, třídní učitel P3
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B306)

Ing. Karel PROKEŠ (Pk)

Pracovní zařazení:
Konzultační hodiny: Pá 10:55 - 12:00 nebo jindy po telefonické domluvě (A318)

Ing. Vladimír PROKEŠ (Pš)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: St 9:00 - 10:00 (A114)

Ing. Ivo REJC (Rj)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A312)

Ing. Štěpánka REJNARTOVÁ (Re)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitelka L4, vedoucí předmětové komise cizích jazyků
Konzultační hodiny: Út 8:55 - 9:40 (A312)

Mgr. Vilém RYCHTÁŘ (Ry)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel E4C
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A308)

PaedDr. Dagmar SALAČOVÁ (Sč)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A313)

Ing. Filip SATRAPA (Sf)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A114)

Ing. Bc. Jaroslav SEMERÁD, MBA (Se)

Pracovní zařazení: pedagog, ředitel školy
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě

Dalibor SLÁNSKÝ (Sd)

Pracovní zařazení: školník

Mgr. Michal STEHLÍK (St)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel P1A
Konzultační hodiny: Po 11:00 - 12:00 nebo jindy po telefonické domluvě (B306)

Ing. Jindřich ŠILHÁN (Šj)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: St 8:55 - 9:40 nebo Po až St po telefonické domluvě (B221)

Mgr. Jan ŠIMŮNEK (Ši)

Pracovní zařazení: pedagog, vedoucí předmětové komise přírodovědných předmětů, třídní učitel P1B
Konzultační hodiny: Út 10:45 - 11:50 nebo jindy po telefonické domluvě (A114)

Zdeněk ŠUBR (Šb)

Pracovní zařazení: pracovník "pro všechno"

Ing. Petr TÁBORSKÝ (Tb)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel S1B
Konzultační hodiny: Út 12:00 - 12:45 nebo jindy po telefonické domluvě (A318)

Ing. Ondřej TESAŘ (Te)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel E4B
Konzultační hodiny: Út 15:25 - 16:10 nebo jindy po telefonické domluvě (A114)

Mgr. Lukáš TRNĚNÝ (Tr)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: St 8:55 - 9:40 (A306)

Mgr. Kristýna VACKOVÁ (Vk)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: St 13:30 - 14:25 (A306)

Bc. Zuzana VALEŠOVÁ (Vz)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Po 8:55 - 9:40 (A312)

Ing. Jiří VESTFÁL (Ve)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Po 10:55 - 11:40 (B114)

Mgr. Vít ZÁKOUCKÝ (Zv)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel S2A
Konzultační hodiny: Po 12:55 - 13:40 nebo jindy po telefonické domluvě (C202)

Mgr. Jana ZÁVACKÁ (Za)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitelka E1C, výchovná poradkyně
Konzultační hodiny: Po 8:00 - 8:45 (výchovné poradenství - A301), jinak kdykoli po telefonické domluvě (A306)

Ing. Mgr. Petr ZDRÁHALA (Zd)

Pracovní zařazení: pedagog, zástupce ředitele školy - pro teoretickou výuku - statutární zástupce
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A221)

Ing. Petr ZENKL (Ze)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Út 12:00 - 13:00 nebo jindy po telefonické domluvě (B221)