Vyučující

Úvod » Pro studenty » Praxe » Vyučující

Bc. Vojtěch BRODSKÝ, DiS. (Br)

Pracovní zařazení: pedagog, správce počítačové sítě
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B202)

Miloš KRÁL (Kr)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: St 12:45 - 13:30 (D203)

Bc. Jaromír KUBÍČEK (Kk)

Pracovní zařazení: pedagog, vedoucí dílen
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (D201)

Jiří KULHAVÝ (Kh)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: St 12:45 - 13:30 (B301)

Miroslav MACH (Ma)

Pracovní zařazení: pedagog, vedoucí předmětové komise elektro, třídní učitel E4A
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B301)

Karel POMIKÁLEK (Po)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Po 12:45 - 13:30 (D114)

Mgr. Vilém RYCHTÁŘ (Ry)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel E4C
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A308)

Ing. Bc. Jaroslav SEMERÁD, MBA (Se)

Pracovní zařazení: pedagog, ředitel školy
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě