Maturitní práce

Úvod » Obory » Strojírenství » Maturitní práce

maturitní práce 

Součástí maturitní zkoušky je obhajoba maturitní práce.

Důležité odkazy

Soubory ke stažení

Termíny prací

23.09.2022 - výběr vlastního tématu, které by student chtěl zpracovávat, dohoda s vedoucím práce, příprava cílů a osnovy práce

30.09.2022 - zadání tématu do systému, rozvaha o finanční náročnosti práce (vedoucí práce) a tisk přihlášky

07.10.2022 - podpisy dle posloupnosti až k třídnímu učiteli = TU vybere od studentů všechny přihlášky

14.10.2022 - podpis a schválení přihlášek ředitelem školy a následné odevzdání do infocentra paní Lupoměské

09.11.2022 - 1. kontrolní termín

14.12.2022 - kontrola v mezičase (nepovinné)

11.01.2023 - 2. kontrolní termín

15.02.2023 - 3. kontrolní termín

15.03.2023 - odevzdání práce 1-2 tištěná pare (dle pokynu vedoucího práce) + el. podoba na SD kartě vlepené na zadních deskách práce, všechny praktické výstupy, odevzdání 1 elektronické pare pro SOČ