Vyučující

Úvod » Obory » Technické lyceum » Vyučující
Filtrace:

PhDr. Zuzana BERNÁTOVÁ (Bá)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitelka L3
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A316)

Mgr. Jana DOUSKOVÁ (Dk)

Pracovní zařazení: pedagog, preventistka
Konzultační hodiny: Út 10:55 - 11:40 (preventistka), jinak kdykoli po telefonické domluvě (A316)

Bc. Leona JENČOVÁ (Jč)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B306)

Mgr. Jiřina JIRSÁKOVÁ (Já)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: Út 11:00 - 12:00 nebo jindy po telefonické domluvě (A308)

Ing. Jana KALINOVÁ (Kn)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitelka S3A
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě

Ing. Tomáš KAZDA, DiS. (Kz)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel P1A
Konzultační hodiny: Čt 16:00 - 17:00 nebo jindy po telefonické domluvě (B306)

Mgr. Ivan KOPAL (Ko)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel S4B
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A308)

Mgr. Lucie KRAJČÍROVÁ (Kl)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitelka E2A
Konzultační hodiny: Po 10:55 - 11:40

Ing. Marie KRAMSOVÁ (Km)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel S4A, vedoucí předmětové komise
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A318)

Mgr. Stanislav KROTIL (Kt)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A316)

Mgr. Lucie LANGEROVÁ (La)

Pracovní zařazení: pedagog, vedoucí předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů, třídní učitelka E1A
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A313)

Ing. Bc. Aleš NAJMAN (Na)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (B114)

Mgr. Jaromír OSČÁDAL (Os)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel P4
Konzultační hodiny: Po 12:45 - 13:30 (A308)

PaedDr. Eva POLÁKOVÁ (Pl)

Pracovní zařazení: pedagog, výchovná poradkyně
Konzultační hodiny: Po 13:45 - 14:45 a Pá 9:00 - 9:40 (výchovné poradenství - A301), jinak St 10:55 - 11:40 (A312)

Ing. Ivo REJC (Rj)

Pracovní zařazení: pedagog
Konzultační hodiny: kdykoli po telefonické domluvě (A312)

Mgr. Michal STEHLÍK (St)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel P1A
Konzultační hodiny: Po 11:00 - 12:00 nebo jindy po telefonické domluvě (B306)

Mgr. Jan ŠIMŮNEK (Ši)

Pracovní zařazení: pedagog, vedoucí předmětové komise přírodovědných předmětů, třídní učitel P1B
Konzultační hodiny: Út 10:45 - 11:50 nebo jindy po telefonické domluvě (A114)

Ing. Petr TÁBORSKÝ (Tb)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel S1B
Konzultační hodiny: Út 12:00 - 12:45 nebo jindy po telefonické domluvě (A318)

Mgr. Vít ZÁKOUCKÝ (Zv)

Pracovní zařazení: pedagog, třídní učitel S2A
Konzultační hodiny: Po 12:55 - 13:40 nebo jindy po telefonické domluvě (C202)