Informace k maturitě

Úvod » Pro studenty » Informace k maturitě

Tato stránka si klade za cíl předkládat studentům 4. ročníků informace související s maturitou v roce 2022

Stránka bude stále aktualizována. Novější zprávy budou nahoře.

 

 • 23. 05. 2022 - Rozpis obhajob na ústní zkoušky (v06). Rozpis žáků: dle časů, dle abecedy, po dnech. ... rozpis bude dále upravován, minimálně o zkušební učebny. Všichni maturanti, dané třídy, se účastní jak slavnostního zahájení, tak i slavnostního ukončení ústních zkoušek.

 • 20. 05. 2022 - Rozpis obhajob na ústní zkoušky (v05). Rozpis žáků: dle časů, dle abecedy, po dnech. ... rozpis bude dále upravován, minimálně o zkušební učebny. Všichni maturanti, dané třídy, se účastní jak slavnostního zahájení, tak i slavnostního ukončení ústních zkoušek.

 • 19. 05. 2022 - Rozpis obhajob na ústní zkoušky (v04). Rozpis žáků: dle časů, dle abecedy, po dnech. ... rozpis bude dále upravován, minimálně o zkušební učebny. Všichni maturanti, dané třídy, se účastní jak slavnostního zahájení, tak i slavnostního ukončení ústních zkoušek.

 • 18. 05. 2022 - Kompletní harmonogram obhajob maturitních prací (verze 04) naleznete ZDE. Pozor změny se týkají pouze tříd P4 a E4B. Ostatní beze změn.

 • 11. 05. 2022 - Odkazy na živé vysílání obhajob MP. Živé vysílání bude zpřístupněno vždy cca 5 minut před začátkem obhajob v dané učebně a v daný den. Odkaz na obhajoby z místnosti B205 (E4A, E4C, L4, S4A, S4B). Odkaz na obhajoby z místnosti B315 (E4B, P4).

 • 10. 05. 2022 - Rozpis obhajob na ústní zkoušky (v03). Rozpis žáků: dle časů, dle abecedy, po dnech. ... rozpis bude dále upravován, minimálně o zkušební učebny. Všichni maturanti, dané třídy, se účastní jak slavnostního zahájení, tak i slavnostního ukončení ústních zkoušek.

 • 09. 05. 2022 - Rozpis obhajob na ústní zkoušky (v02). Rozpis žáků: dle časů, dle abecedy, po dnech. ... rozpis bude dále upravován, minimálně o zkušební učebny. Všichni maturanti, dané třídy, se účastní jak slavnostního zahájení, tak i slavnostního ukončení ústních zkoušek.

 • 09. 05. 2022 - Maturantům tříd E4A, E4C, L4, S4A a S4B, konajícím obhajoby maturitních prací, byl rozeslán email s instrukcemi ohledně prezentací.

 • 06. 05. 2022 - Kompletní harmonogram obhajob maturitních prací (verze 03) naleznete ZDE.

 • 04. 05. 2022 - Praktická zkouška z odborných předmětů (PZO): E4C - 10. 5. 2022 - sraz v 7:50 hod. před B302 (9 maturantů); E4A - 12. 5. 2022 - sraz v 7:50 hod. před A112 (16 maturantů); E4B - 23. 5. 2022 - sraz v 7:50 hod. před A112 (10 maturantů, Balážik - Jiřinec); E4B - 24. 5. 2022 - sraz v 7:50 hod. před A112 (9 maturantů, Klinger - Wolf); povolené pomůcky dle domluvy s vyučujícími.

 • 04. 05. 2022 - Rozpisy připravuje p. Havlík, za včasnou kontrolu (případné připomínky pro úpravy a včasný příchod odpovídají sami maturanti. 

 • 04. 05. 2022 - Harmonogram předávání maturitních vysvědčení na liberecké radnici je zadán v plánu akcí. E4A (9:00), E4B (9:45), E4C (10:30), S4A (11:00) - 10. 6. 2022; L4 (9:00), P4 (9:45), S4B (10:30) - 17. 6. 2022. Vždy dopoledne. Maturanti se dostaví vždy nejméně 15 minut předem - je potřeba podepsat převzetí mat. vysvědčení.

 • 04. 05. 2022 - Změna OMP třídy S4A. Nový termín: 19. a 20. 5. 2022. Došlo k přesunu obhajob MP z 23. 5. na 19. 5.. Kompletní harmonogram obhajob maturitních prací naleznete ZDE. Veškeré OMP budou zároveň živě přenášeny přes internet.

 • 29. 04. 2022 - Všichni maturanti mají ve webové aplikaci zpřístupněny posudky na své maturitní práce.

 • 05. 04. 2022 - Maturantům byl odeslán odkaz na umístění rozpisů k maturitním zkouškám. Momentálně jsou tam aktuální data k PP a DT.

 • 01. 03. 2022 - Maturantům byly odeslány pokyny k elektronickému odevzdávání MP, včetně odkazu na sdílený disk. 

 • 01. 03. 2022 - SOČ: propozice pro vybrané účastníky SOČ naleznete ZDE. Jak z MP udělat verzi pro SOČ? ... jednoduše, z dokumentu který naleznete ZDE, zaměníte první tři stránky v dokumentu MP a vyplníte požadované informace. Dále dáte v celém dokumentu vyhledat a nahradit slovo "maturitní" slovem "odborná" a dáte "Uložit jako". Pozn. na čtvrté straně dokumentu jsou čísla oborů a názvy oborů pro SOČ. Pozn. celá úprava zabere cca 4 minuty.

 • 01. 03. 2022 - MP: odevzdáváte 1x tištěnou verzi s vlepeným CD/DVD/USB, na kterém je elektronická verze MP. Dále odevzdáváte MP elektronicky (1x formát MS Word + 1x formát PDF) a verzi pro SOČ (1x formát MS Word + 1x formát PDF). Na sdílený disk odevzdáte veškeré elektronické verze MP i verze pro SOČ a veškeré relevantní podklady týkající se vaší MP. O sdíleném disku budete informováni emailem.

 • 01. 03. 2022 - Pokud hledáte přesnější informace ke konání DT a jejich rozsahu, tak vše naleznete na webových stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita

 • 01. 03. 2022 - Termíny: do 15. 3. - odevzdání MP; do 30. 3. - odevzdání seznamu četby; 11. 4. - PP z ČJ (dopoledne); 13. 4. - PP z AJ (odpoledne); 27. 4. - PZO (S4A); 2. 5. - DT MA (od 8:00 hod.) + DT AJ (od 13:00 hod.); 3. 5. - DT ČJ (od 8:00 hod.); 4. 5. - DT MA-rozšiřující (od 8:00 hod.); 5. - 27. 5. - PZO E4A + PZO E4B + všechny obhajoby MP (dle rozpisů);  30. 5. až 3. 6. - profilové zkoušky, ústní část MZ tříd E4A+E4B+E4C+S4A; 6. 6. až 10. 6. - profilové zkoušky, ústní část MZ tříd L4+P4+S4B; termín předávání maturitních vysvědčení ještě není přesně určen, předpokládáme 10. 6. a 17. 6.

 • 01. 03. 2022 - Výpisy známek, za vaše studium na SŠ, k přihláškám na VŠ mají u sebe, ve formátu PDF, třídní učitelé. V případě potřeby školního razítka, se stavte v infocentru u pí. Lupoměské nebo u zástupců.

 • 06. 12. 2021 - Informace k možnosti nahrazení profilové části zkoušky z anglického jazyka naleznete ZDE. Týká se všech oborů (všech tříd) a povinných i nepovinných zkoušek. S originálem certifikátu se dostavte do uvedeného termínu k p. Havlíkovi.

 • 06. 12. 2021 - Poslední možnost na provedení změn v maturitních přihláškách. Dne 6. 12. 2021 ve 14:00 hod bude přihlašování ukončeno.

 • 06. 12. 2021 - Odkaz na maturitní zpravodaj naleznete ZDE. Doporučuji všem maturantům. 

 • 17. 11. 2021 - Jsou zpřístupněny přihlášky pro maturanty k MZ2022. Přihlásit se k MZ 2022 je nutné nejpozději do konce měsíce listopadu  2022. Prvomaturanti budou osloveni přímo ve třídě ing. Havlíkem, případně třídním učitelem. Maturanti z předchozích let se musí dojít přihlásit na sekretariát školy. Nutné je se dostavit osobně a přihlášku podepsat.

 • 04. 11. 2021 - Informace k vypracování MP, včetně šablony, pokynů, videonávod, ... naleznete na webu v sekci "Obory" ... "daný obor" ... "Maturitní práce"

 • 04. 11. 2021 - Informace k MZ2022 od MŠMT naleznete ZDE (od snímku č. 19 dále)

 • 30. 09. 2021 - Přihlašování k jarnímu termínu MZ2022 proběhne ve druhé polovině listopadu 2021.

 • 30. 09. 2021 - Přehled maturitních témat pro MZ2022 jarní i podzimní období naleznete ZDE. Maturitní téma jsou platná pro všechny obory.

 • 30. 09. 2021 - Šablonu maturitních prací naleznete ZDE.

 • 30. 09. 2021 - Statut studenta po maturitě, konkrétní příklady v otázkách a odpovědích: ZDE.

 • 30.09.2021 - Školní seznam literárních děl - český jazyk a literatura - šablona pro školní seznam literárních děl.