Informace k maturitě

Úvod » Pro studenty » Informace k maturitě

Tato stránka si klade za cíl předkládat studentům 4. ročníků informace související s maturitou v roce 2021

Stránka bude stále aktualizována. Novější zprávy budou nahoře.

 

 • 28. 07. 2021 - všem maturantům podzimního termínu byl odeslán výpis přihlášky k MZ2021-podzim.

 • 20. 07. 2021 - předběžný rozpis profilových částí MZ2021 - pro podzimní termín naleznete ZDE. Rozpis se může ještě měnit na základě "nepřihlášených" účastníků. Dále může dojít ke změně místností, dle aktuální dostupnosti.

 • 19. 07. 2021 - 10 maturantů má po mimořádném termínu nárok na vystavení maturitního vysvědčení. Vysvědčení jsou vytištěna a nyní čekají na podpisy od třídních učitelů a ředitele školy. Jakmile budou vysvědčení připravena k vyzvednutí, budete o tom informování. Než budou vysvědčení připravena k vyzvednutí, tak sem pro ně nechoďte ai nevolejte. Bez všech náležitostí jsou neplatná. V případě potřeby pro VŠ si vystavte vlastní čestné prohlášení, případně VŠ počkají, až budete moci doložit originál. Maturitní vysvědčení si maturanti musí vyzvednout osobně, podepisuje se protokol o převzetí.

 • 19. 07. 2021 - Dnes došlo k odeslání přihlášek maturantům k podzimnímu termínu MZ. Veškeré instrukce jsou součástí průvodního emailu. Přihlásit se zájemci o podzimní termín musí do pátku 23. 07. 2021. Pozor na provozní dobu sekretariátu.

 • 14. 07. 2021 - Odkaz na fotografie z předávání maturitních vysvědčení.

 • 12. 07. 2021 - MZ2021P - přihlášku k podzimnímu termínu je potřeba buď poslat podepsanou poštou nebo donést osobně do školy. Nelze posílat emailem. (škola, pro případnou kontrolu musí doložit podepsaný originál). Přihlášku je do školy nutné dodat nejpozději do 27. 7. 2021. V případě zasílání poštou či obdobnou službou, tak se počítá datum doručení, ne datum podání.

 • 01. 07. 2021 - Projekt MZ2021P (podzimní termín) bude zpřístupněn v pondělí 19. července (současně s výsledky mimořádného termínu). Do té doby můžete žákům poskytnout bianco přihlášku. Přihlašování žáků bude nutné ukončit do úterý 27. července

 • 01. 07. 2021 - Mimořádné opatření vydané ministerstvem zdravotnictví k ochraně dýchacích cest ZDE (týká se mimořádného termínu DT MZ)

 • 16. 06. 2021 - Mimořádný termín společné části (didaktické testy): https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar

 • 16. 06. 2021 - 25. 6. 2021 proběhne mimořádný termín praktických maturitních zkoušek

 • 16. 06. 2021 - Předávání maturitních vysvědčení proběhne v aule (B205). Předávání proběhne dle aktuálně platných nařízení vlády a ministersta zdravotnictví.
  Tímto na předávání maturitních vysvědčení zveme nejen rodiče maturantů.
  Termín: středa 23. 6. 2021

  Rozpis:
  9:00 - 10:00 hod. E4A
  10:00 - 11:00 hod. E4B
  11:00 - 12:00 hod. L4
  13:00 - 14:00 hod. P4
  14:00 - 15:00 hod. S4A
  15:00 - 16:00 hod. S4B
  Veřejnosti bude umožněn přístup do budovy B cca 15 minut před začátkem daného předávání maturitních vysvědčení.
  Maturanti mají sraz vždy minimálně 15 minut předem v budově B 3. np. NUTNÉ - musíme podepsat protokoly o převzetí maturitních vysvědčení.

 • 21. 05. 2021 - Rozpisy veřejných částí MZ - v05: 1. Rozpis ústní části dle časů2. Rozpis ústní části dle abecedy (změna oproti předchozí verzi se týká pouze třídy E4A).

 • 21. 05. 2021 - Rozpisy veřejných částí MZ - v04: 1. Obhajoby maturitních prací; 2. Rozpis ústní části dle časů3. Rozpis ústní části dle abecedy (doplněny učebny).

 • 17. 05. 2021 - Rozpisy veřejných částí MZ - v03: 1. Slavnostní zahájení ústních částí (změna pouze u L4); 3. Rozpis ústní části dle časů (změna pouze u L4 a S4A); 3. Rozpis ústní části dle abecedy (změna pouze u L4 a S4A).

 • 16. 05. 2021 - Rozpisy veřejných částí MZ - v02: 1. Obhajoby maturitních prací; 2. Slavnostní zahájení ústních částí; 3. Rozpis ústní části dle časů4. Rozpis ústní části dle abecedy. Všichni maturanti mají za povinnost se s rozpisy seznámit. Případné nesrovnalosti řešte ihned s p. Havlíkem.

 • 06. 05. 20221 - OOP - maturity - dodatek

 • 06. 05. 2021 - Europasy - pokud by někdo potřeboval k maturitnímu vysvědčení mezinárodní osvědčení, tak si ho může stáhnout a vytisknout na tomto odkazu. ZDE.

 • 06. 05. 2021 - Předpokládané termíny předávání maturitních vysvědčení na radnici. Předávání proběhne (když to bude povoleno) ve středu 23. 6. 2021 dle následujícího časového rozpisu: 11:00 - 11:45 E4A; 11:45 - 12:15 E4B; 12:15 - 13:00 P4; 13:00 - 13:30 L4; 13:30 - 14:00 S4A; 14:00 - 14:45 S4B

 • 20. 04. 2021 - Prvomaturanti: v případě, že chcete konat jakoukoliv dobrovolnou ústní zkoušku (ČJ/AJ), musíte nejpozději do 30. 4. 2021 tuto informaci sdělit panu řediteli - emailem (viz kocept emailu, který jste již dostali). Toto se týká pouze prvomaturantů a těch z vás, kteří dobrovolnou ústní zkoušku chtějí konat. Ostatní tuto zprávu mohou ignorovat.

 • 16. 04. 2021 - Prvomaturantům byl odeslán email ohledně dobrovolných částí MZ a nahrazující zkoušky z AJ.

 • 07. 04. 2021 - Nezapomeňte, že PZO pro třídy S4A, S4B a P4 se bude konat ve středu 28. 4. 2021 ... vše je uvedeno v plánu akcí. Na všechny části MZ2021 je vyžadován společenský oděv. Sraz všech maturantů uvedených tříd je před B120 ve středu 28. 4. 2021 v 7:50 hod. (Samozřejmě, týká se pouze maturantů konajících PZO.). Společenský oděv a povolené pomůcky si donesou maturanti s sebou. Tato část MZ je na 6 hodin a je to neveřejná část MZ.

 • 07. 04. 2021 - Pozvánky k DT byly, již cca před 14 dny, všem žákům odeslány na školní email.

 • 07. 04. 2021 - Rozpisy obhajob MP se aktuálně připravují. Vedoucí MP, případně maturanti si nyní mají domluvit oponenty MP. U firemních prací to mohou být i konzultanti jednotlivých MP. Přiřazení oponetů vždy řeště přes vedoucího MP, který to dořeší s p. Stehlíkem. Veškeré posudky maturitních prací budou zveřejněny a dostupné pro maturanty nejpozději v pondělí 17. 5. 2021. Maturanti se s posudky seznamámí individuálně, mohou si je z webové aplikace dlouhodobých prací stáhnout ve formátu PDF.  

 • 07. 04. 2021 - Všichni maturanti (resp. prvomaturanti) nezapomeňte vyplnit dotazník týkající se dobrovolných částí MZ z ČJ a AJ - termín je do 15. 4. 2021 a následně připravím pro zájemce jednotný formát žádosti řediteli školy o konání dobrovolných zkoušek (do 30. 4. 2021). Žáci, kteří nebudou konat dobrovolnou ústní část z ČJ, tak nedodávají seznam četby. Do 30. 4. 2021 je zároveň možnost podat žádost řediteli školy ohledně náhradní zkoušky z AJ.

 • 07. 04. 2021 - Odkaz na webinář týkající se maturitních zkoušek od MŠMT a NPI naleznete ZDE (doporučuji všem maturantům), včetně nejčastějších dotazů a odpovědí (je tam jak prezentace, tak otázky a odpovědi, tak i záznam webináře).

 • 29. 03. 2021 - V Harmonogramu roku na webových stránkách školy a v plánu akcí v Bakalářích jsou uvedeny zpřesněné termíny konání jednotlivých částí maturitních zkoušek.

 • 16. 03. 2021 - Opatření obecné povahy MŠMT: https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-novy-model-maturitni-zkousky, důležitý je termín do 30. 4. 2021 - lze odevzdat seznam literárních děl pro jarní termín MZ a zároveň "Žák písemně informuje ŘŠ, že bude konat dobrovolnou ústní zkoušku". Týká se to pouze prvomaturantů. Prvomaturanti vyplní dotazník ohledně dobrovolných ústních zkoušek, který dostali emailem do 15. 4. 2021 a následně ty, kteří budou mít o dobrovolnou zkoušku z ČJ/AJ zájem, osloví p. Havlík a pošle jim postup, jakým způsobem písemně informovat ředitele školy (prosím, zatím panu řediteli neposílejte žádné emaily) :-).

 • 31. 01. 2021 - Opatření obecné povahy MŠMT: ÚPRAVA PODMÍNEK KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2021 ve znění účinném od 29. 1. 2021. Hlavní body úprav naleznete v tiskové zprávě MŠMT .... týká se Vás pouze část "MATURITNÍ ZKOUŠKY". 

 • 18. 01. 2021 - Opatření obecné povahy MŠMT: Úprava termínu vydání časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky, ve znění účinném od 14. 1. 2021

 • 11. 12. 2020 - Dnes byl všem maturantům odeslán výpis přihlášky k maturitní zkoušce. Všichni maturanti si výpis zkontrolují a v případě nesrovnalostí kontaktují p. Havlíka. Jedná se o závazný dokument.; V lednu se prosím všichni zaregistrujte do výsledkového portálu žáka (VPŽ). Je to pro Vás výhodné, neboť se v nejkratším možném termínu budete dozvídat výsledky jednotlivých částí MZ.

 • 27. 11. 2020 - Informace pro maturanty hlásící se k opravnému termínu: Všichni maturanti, kteří se v rámci MZ2021 jaro, chtějí přihlásit k maturitní zkoušce si stáhnou prázdnou, editovatelnou, příhlášku ZDE. Přihlášku v PDF doplní (informace o žákovi, informace o opravných zkouškách a nezapomeňte upravit obor vzdělávání a třídu) a zašlou, nejpozději do 1. 12. 2020, na email: radek.havlik@pslib.cz. Do předmětu emailu napište "MZ2021-prihlaska". P.S. Cermat stále ještě nezpřístupnil převedení opakujících zkoušek z předchozích projektů, ale toto řeší škola s Cermatem.

 • 19. 11. 2020 - Maturantům konajícím MZ v řádném termínu byla odeslána předvyplněná přihláška k MZ. Informace k vyplňování dostali maturanti emailem. Maturanti konající MZ v opravném termínu budou ohledně přihlašování k MZ2021 informováni prostřednictvím těchto webových stránek - momentálně CERMAT teprve připravuje převod těchto maturantů z předchozích projektů (předchozích ročníků), tak prosím vyčkejte. Veškeré přihlášky k jarnímu termínu MZ2021 musí být podané nejpozději 1.12.2020.

 • 29. 10. 2020 - Stanovení počtu profilových zkoušek pro jednotlivé obory naleznete ZDE, zároveň se tím mění možnost nahrazení profilové zkoušku z cizího jazyka, případně jeho profilových částí.

 • 15. 10. 2020 - Novelizovaná maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb. a metodika k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

 • 12. 10. 2020 - Přihlašování k jarnímu termínu MZ2021 proběhne ve druhé polovině listopadu 2020.

 • 30. 09. 2020 - Přehled maturitních témat pro MZ2021 jarní i podzimní období naleznete ZDE. Maturitní téma jsou platná pro všechny obory.

 • 24. 09. 2020 - Základní informace (pro obory E, S, P) k vypracování MP (maturitní práce) naleznete ZDE (termíny, postupy pro vytvoření přihlášky, ...); šablonu maturitních prací naleznete ZDE; návod a podklady pro MP naleznete ZDE.

 • 17. 09. 2020 - Statut studenta po maturitě, konkrétní příklady v otázkách a odpovědích: https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta-2019-do-kdy-jste-studenty-po-ma 

 • 17. 09. 2020 - Ústní část MZ: E4B, P4, S4A - 25.-29.5.2020; E4A, L4, S4B - 1.-5.6.2020;; obhajoby MP: 15.-22.5.2020 ... již neplatí

 • 17. 09. 2020 - Pokyn ředitele školy k financování maturitních prací naleznete ZDE.

 • 17. 09. 2020 - Hodnocení maturitních prací navžené ředitelem školy. Ostatní informce naleznete na www.maturita.cermat.cz. Na téže webové stránce naleznete i veškeré informace týkající se maturitní zkoušky pro žáky s PUP, včetně uzpůsobení podmínek a hodnocení. V souladu s ustanovením § 38 písm. e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., a v případě žáků s PUP dle ustanovení § 20 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
 • 17.09.2020 - Nahrazující profilová zkouška z cizího jazyka, sdělení ředitele školy (Týká se pouze třídy L4.)
 • 17.09.2020 - Hodnocení profilových částí MZ, sdělení ředitele školy
 • 17.09.2020 - Školní seznam literárních děl - český jazyk a literatura - šablona pro školní seznam literárních děl.