Informace k maturitě

Úvod » Pro studenty » Informace k maturitě

Tato stránka si klade za cíl předkládat studentům 4. ročníků informace související s maturitou v roce 2021

Stránka bude stále aktualizována. Novější zprávy budou nahoře.

 

 • 06. 05. 20221 - OOP - maturity - dodatek

 • 06. 05. 2021 - Europasy - pokud by někdo potřeboval k maturitnímu vysvědčení mezinárodní osvědčení, tak si ho může stáhnout a vytisknout na tomto odkazu. ZDE.

 • 06. 05. 2021 - Předpokládané termíny předávání maturitních vysvědčení na radnici. Předávání proběhne (když to bude povoleno) ve středu 23. 6. 2021 dle následujícího časového rozpisu: 11:00 - 11:45 E4A; 11:45 - 12:15 E4B; 12:15 - 13:00 P4; 13:00 - 13:30 L4; 13:30 - 14:00 S4A; 14:00 - 14:45 S4B

 • 20. 04. 2021 - Prvomaturanti: v případě, že chcete konat jakoukoliv dobrovolnou ústní zkoušku (ČJ/AJ), musíte nejpozději do 30. 4. 2021 tuto informaci sdělit panu řediteli - emailem (viz kocept emailu, který jste již dostali). Toto se týká pouze prvomaturantů a těch z vás, kteří dobrovolnou ústní zkoušku chtějí konat. Ostatní tuto zprávu mohou ignorovat.

 • 16. 04. 2021 - Prvomaturantům byl odeslán email ohledně dobrovolných částí MZ a nahrazující zkoušky z AJ.

 • 07. 04. 2021 - Nezapomeňte, že PZO pro třídy S4A, S4B a P4 se bude konat ve středu 28. 4. 2021 ... vše je uvedeno v plánu akcí. Na všechny části MZ2021 je vyžadován společenský oděv. Sraz všech maturantů uvedených tříd je před B120 ve středu 28. 4. 2021 v 7:50 hod. (Samozřejmě, týká se pouze maturantů konajících PZO.). Společenský oděv a povolené pomůcky si donesou maturanti s sebou. Tato část MZ je na 6 hodin a je to neveřejná část MZ.

 • 07. 04. 2021 - Pozvánky k DT byly, již cca před 14 dny, všem žákům odeslány na školní email.

 • 07. 04. 2021 - Rozpisy obhajob MP se aktuálně připravují. Vedoucí MP, případně maturanti si nyní mají domluvit oponenty MP. U firemních prací to mohou být i konzultanti jednotlivých MP. Přiřazení oponetů vždy řeště přes vedoucího MP, který to dořeší s p. Stehlíkem. Veškeré posudky maturitních prací budou zveřejněny a dostupné pro maturanty nejpozději v pondělí 17. 5. 2021. Maturanti se s posudky seznamámí individuálně, mohou si je z webové aplikace dlouhodobých prací stáhnout ve formátu PDF.  

 • 07. 04. 2021 - Všichni maturanti (resp. prvomaturanti) nezapomeňte vyplnit dotazník týkající se dobrovolných částí MZ z ČJ a AJ - termín je do 15. 4. 2021 a následně připravím pro zájemce jednotný formát žádosti řediteli školy o konání dobrovolných zkoušek (do 30. 4. 2021). Žáci, kteří nebudou konat dobrovolnou ústní část z ČJ, tak nedodávají seznam četby. Do 30. 4. 2021 je zároveň možnost podat žádost řediteli školy ohledně náhradní zkoušky z AJ.

 • 07. 04. 2021 - Odkaz na webinář týkající se maturitních zkoušek od MŠMT a NPI naleznete ZDE (doporučuji všem maturantům), včetně nejčastějších dotazů a odpovědí (je tam jak prezentace, tak otázky a odpovědi, tak i záznam webináře).

 • 29. 03. 2021 - V Harmonogramu roku na webových stránkách školy a v plánu akcí v Bakalářích jsou uvedeny zpřesněné termíny konání jednotlivých částí maturitních zkoušek.

 • 16. 03. 2021 - Opatření obecné povahy MŠMT: https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-novy-model-maturitni-zkousky, důležitý je termín do 30. 4. 2021 - lze odevzdat seznam literárních děl pro jarní termín MZ a zároveň "Žák písemně informuje ŘŠ, že bude konat dobrovolnou ústní zkoušku". Týká se to pouze prvomaturantů. Prvomaturanti vyplní dotazník ohledně dobrovolných ústních zkoušek, který dostali emailem do 15. 4. 2021 a následně ty, kteří budou mít o dobrovolnou zkoušku z ČJ/AJ zájem, osloví p. Havlík a pošle jim postup, jakým způsobem písemně informovat ředitele školy (prosím, zatím panu řediteli neposílejte žádné emaily) :-).

 • 31. 01. 2021 - Opatření obecné povahy MŠMT: ÚPRAVA PODMÍNEK KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2021 ve znění účinném od 29. 1. 2021. Hlavní body úprav naleznete v tiskové zprávě MŠMT .... týká se Vás pouze část "MATURITNÍ ZKOUŠKY". 

 • 18. 01. 2021 - Opatření obecné povahy MŠMT: Úprava termínu vydání časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky, ve znění účinném od 14. 1. 2021

 • 11. 12. 2020 - Dnes byl všem maturantům odeslán výpis přihlášky k maturitní zkoušce. Všichni maturanti si výpis zkontrolují a v případě nesrovnalostí kontaktují p. Havlíka. Jedná se o závazný dokument.; V lednu se prosím všichni zaregistrujte do výsledkového portálu žáka (VPŽ). Je to pro Vás výhodné, neboť se v nejkratším možném termínu budete dozvídat výsledky jednotlivých částí MZ.

 • 27. 11. 2020 - Informace pro maturanty hlásící se k opravnému termínu: Všichni maturanti, kteří se v rámci MZ2021 jaro, chtějí přihlásit k maturitní zkoušce si stáhnou prázdnou, editovatelnou, příhlášku ZDE. Přihlášku v PDF doplní (informace o žákovi, informace o opravných zkouškách a nezapomeňte upravit obor vzdělávání a třídu) a zašlou, nejpozději do 1. 12. 2020, na email: radek.havlik@pslib.cz. Do předmětu emailu napište "MZ2021-prihlaska". P.S. Cermat stále ještě nezpřístupnil převedení opakujících zkoušek z předchozích projektů, ale toto řeší škola s Cermatem.

 • 19. 11. 2020 - Maturantům konajícím MZ v řádném termínu byla odeslána předvyplněná přihláška k MZ. Informace k vyplňování dostali maturanti emailem. Maturanti konající MZ v opravném termínu budou ohledně přihlašování k MZ2021 informováni prostřednictvím těchto webových stránek - momentálně CERMAT teprve připravuje převod těchto maturantů z předchozích projektů (předchozích ročníků), tak prosím vyčkejte. Veškeré přihlášky k jarnímu termínu MZ2021 musí být podané nejpozději 1.12.2020.

 • 29. 10. 2020 - Stanovení počtu profilových zkoušek pro jednotlivé obory naleznete ZDE, zároveň se tím mění možnost nahrazení profilové zkoušku z cizího jazyka, případně jeho profilových částí.

 • 15. 10. 2020 - Novelizovaná maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb. a metodika k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

 • 12. 10. 2020 - Přihlašování k jarnímu termínu MZ2021 proběhne ve druhé polovině listopadu 2020.

 • 30. 09. 2020 - Přehled maturitních témat pro MZ2021 jarní i podzimní období naleznete ZDE. Maturitní téma jsou platná pro všechny obory.

 • 24. 09. 2020 - Základní informace (pro obory E, S, P) k vypracování MP (maturitní práce) naleznete ZDE (termíny, postupy pro vytvoření přihlášky, ...); šablonu maturitních prací naleznete ZDE; návod a podklady pro MP naleznete ZDE.

 • 17. 09. 2020 - Statut studenta po maturitě, konkrétní příklady v otázkách a odpovědích: https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta-2019-do-kdy-jste-studenty-po-ma 

 • 17. 09. 2020 - Ústní část MZ: E4B, P4, S4A - 25.-29.5.2020; E4A, L4, S4B - 1.-5.6.2020;; obhajoby MP: 15.-22.5.2020 ... již neplatí

 • 17. 09. 2020 - Pokyn ředitele školy k financování maturitních prací naleznete ZDE.

 • 17. 09. 2020 - Hodnocení maturitních prací navžené ředitelem školy. Ostatní informce naleznete na www.maturita.cermat.cz. Na téže webové stránce naleznete i veškeré informace týkající se maturitní zkoušky pro žáky s PUP, včetně uzpůsobení podmínek a hodnocení. V souladu s ustanovením § 38 písm. e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., a v případě žáků s PUP dle ustanovení § 20 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
 • 17.09.2020 - Nahrazující profilová zkouška z cizího jazyka, sdělení ředitele školy (Týká se pouze třídy L4.)
 • 17.09.2020 - Hodnocení profilových částí MZ, sdělení ředitele školy
 • 17.09.2020 - Školní seznam literárních děl - český jazyk a literatura - šablona pro školní seznam literárních děl.