Informace k maturitě

Úvod » Pro studenty » Informace k maturitě

Tato stránka si klade za cíl předkládat studentům 4. ročníků informace související s maturitou v roce 2023

Stránka bude stále aktualizována. Novější zprávy budou nahoře.

 

 • 15. 11. 2022 - Jsou vytištěny přihlášky k maturitním zkouškám - MZ2023. Předvyplněné formuláře jsou pro žáky 4. ročníků k dispozici u třídních učitelů. Pro žáky, kteří opakují MZ, tak jsou připraveny na studijním oddělení u pí. Lupoměské (A218). Přihlásit se k MZ2023 se musí všichni žáci 4. ročníků a případní zájemci z řad "repetentů" do 30. 11. 2022. Přihlásit se musí všichni osobně. Je nutné údaje na přihláškách zkontrolovat, doplnil volitelné zkoušky (např. anglický jazyk / matematiku) a přihlášky na zadní straně podepsat (vč. jména, příjmení a datumu). Při zvolení zkoušky z cizího jazyka je potřeba udělat křížek na přední i zadní straně (netýká se maturantů oboru technické lyceum, kteří si cizí jazyk zvolí jako profilovou zkoušku - konají pouze písemnou práci a ústní zkoušku). Je možné doplnit i nepovinné předměty, případně matematiku rozšiřující - zde to doporučuji pouze těm, kteří opravdu nepovinné zkoušky k něčemu využijí. Případné nejasnosti zodpoví Radek Havlík či TU. Na přihláškách se zvolené zkoušky křížkují. Doporučení z PPP pro PUP je nutné také dodat do 30. 11. 2022 - p. Havlíkovi a zaškrtnout na přihlášce k MZ2023. 

 • 24. 10. 2022 - Informace k profilovým zkouškám a především k "nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem": https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-profilove-casti (včetně uznávaných certifikátů)

 • 30. 09. 2022 - Přehled maturitních témat pro MZ2023 jarní i podzimní období naleznete ZDE. Maturitní téma jsou platná pro všechny obory.

 • 22. 09. 2022 - Školní seznam literárních děl + šablona literárních děl - český jazyk a literatura

 • 21. 09. 2022 - Informace k možnosti nahrazení profilové části zkoušky z anglického jazyka naleznete ZDE (zde je seznam uznávaných certifikátů) a v pokynu ředitele číslo MZ2023/06 (odkaz viz níže). Týká se všech oborů (všech tříd) a povinných i nepovinných zkoušek. S originálem certifikátu se dostavte do uvedeného termínu k p. Havlíkovi (nejpozději do 31. 3. 2023).

 • 21. 09. 2022 - Informace k vypracování MP, včetně šablony, pokynů, videonávod, ... naleznete na webu v sekci "Obory" ... "daný obor" ... "Maturitní práce"; Maturantů byl odeslán email s postupem vytvoření zadání MP a základní postupem při vypracování MP.

 • 21. 09. 2022 - Přihlašování k jarnímu termínu MZ2023 proběhne ve druhé polovině listopadu 2022.

 • 21. 09. 2022 - Šablonu maturitních prací naleznete ZDE.

 • 21. 09. 2022 - Statut studenta po maturitě, konkrétní příklady v otázkách a odpovědích: ZDE.

 • 21. 09. 2022 - Maturanti, kteří požadují PUP se seznámí s přiloženým dokumentem ZDE a seznámení přijdou podepsat k p. Havlíkovi. Zároveň včas dodají i zprávu z PPP, na jejímž základě o PUP žádají.

 • 21. 09. 2022 - Základní pokyny ředitele školy k MZ2023 naleznete ZDE.