Informace k maturitě

Úvod » Pro studenty » Informace k maturitě

Tato stránka si klade za cíl předkládat studentům 4. ročníků informace související s maturitou v roce 2023

Stránka bude stále aktualizována. Novější zprávy budou nahoře.

 

 • 02. 06. 2023 - veškerá maturitní vysvědčení všech tříd jsou již vytištěna. Žáci, kteří konali MZ v opravném termínu a uspěli, tak si maturitní vysvědčení mohou již nyní vyzvednout u paní Lupoměské (A218) ve škole (v pracovní době). Vysvědčení pro třídu E4A budou podepsána nejdříve v úterý 6. 6. 2023.

 • 25. 05. 2023 - rozpis ústních zkoušek dle časů a dle abecedy (verze č.6). Všichni maturanti dané třídy se účastní slavnostního zahájení (7:30 hod. E4A + E4B; 7:45 hod. P4) i slavnostního ukončení (viz rozpisy). Společenský oděv podmínkou.

 • 21. 05. 2023 - rozpis ústních zkoušek dle časů a dle abecedy (verze č.5). Všichni maturanti dané třídy se účastní slavnostního zahájení i slavnostního ukončení (viz rozpisy). Společenský oděv podmínkou.

 • 19. 05. 2023 - rozpis ústních zkoušek dle časů a dle abecedy (verze č.4). Všichni maturanti dané třídy se účastní slavnostního zahájení i slavnostního ukončení (viz rozpisy). Společenský oděv podmínkou.

 • 14. 05. 2023 - rozpis obhajob maturitních prací - ZDE (verze č.5) .. pouze změna začátku u třídy L4

 • 09. 05. 2023 - rozpis ústních zkoušek dle časů a dle abecedy (verze č.3). Všichni maturanti dané třídy se účastní slavnostního zahájení i slavnostního ukončení (viz rozpisy). Společenský oděv podmínkou.

 • 09. 05. 2023 - rozpis ústních zkoušek dle časů a dle abecedy (verze č.2). Všichni maturanti dané třídy se účastní slavnostního zahájení i slavnostního ukončení (viz rozpisy). Společenský oděv podmínkou.

 • 09. 05. 2023 - rozpis obhajob maturitních prací - ZDE (verze č.4) .. drobná změna pouze u třídy S4A

 • 04. 05. 2023 - zjednodušení termínů pro praktické zkoušky tříd E4C a E4A

                          10. 5. 2023 - MZ2023, PZO E4C (od 7:55 hod.), sraz maturantů v 7:50 hod. před B315 (celá skupina)

                          11. 5. 2023 - MZ2023, PZO E4A (od 7:55 hod.), sraz maturantů v 7:50 hod. před A112 (celá skupina)

                          11. a 12. 5. 2023 - MZ2023, PZO E4B (od 7:55 hod.), sraz maturantů vždy v 7:50 hod. před A121 (2 skupiny na polovinu dle abecedy - dne 5.5.2023 byl maturantům třídy E4B odeslán email s přesným rozdělením)

 • 04. 05. 2023 - vytištěné maturitní práce odevzdejte třídním učitelům, kteří je donesou k obhajobám a následně k ústním zkouškám.
 • 28. 04. 2023 - všem maturantům jsou zpřístupněny posudky maturitních prací. Veškeré posudky naleznete po přihlášení, v aplikace dlouhodobých prací.

 • 17. 04. 2023 - rozpis obhajob maturitních prací - ZDE (verze č.3)

 • 14. 04. 2023 - základní pravidla pro obhajoby maturitních prací pro všechny obory - ZDE (odkaz na sdílený disk dostanou maturanti emailem)

 • 14. 04. 2023 - rozpis obhajob maturitních prací - ZDE (verze č.2) ... již neplatná verze

 • 04. 04. 2023 - rozpis maturantů na PP-AJ (na 12. 4. 2023) - ZDE

 • 30. 03. 2023 - rozpis maturantů na PP-ČJ (na 11. 4. 2023) - ZDE

 • 14. 03. 2023 - termíny maturitních zkoušek:

                          11. 4. 2023 - MZ2023, PP z ČJ (10:00 - 14:00 hod.)

                          12. 4. 2023 - MZ2023, PP z AJ (10:00 - 12:00 hod.)

                          26. 4. 2023 - MZ2023, PZO S4A + S4B (od 7:55 hod.)

                          2. 5. 2023 - MZ2023, DT MA (od 8:00 hod)

                          2. 5. 2023 - MZ2023, DT AJ (od 13:30 hod)

                          3. 5. 2023 - MZ2023, DT ČJ (od 8:00 hod)

                          4. 5. 2023 - MZ2023, DT MA-roz. (od 8:00 hod)

                          9. a 10. 5. 2023 - MZ2023, PZO E4C (od 7:55 hod.) - POZOR, ZMĚNĚNO

                          11. a 12. 5. 2023 - MZ2023, PZO E4A + E4B (od 7:55 hod.) - POZOR - ZMĚNĚNO

                          15. - 19. 5. 2023 - MZ2023, OMP (dle samostatného rozpisu)

                          22. 5. - 25. 5. 2023 - MZ2023, ústní část - E4C, L4, S4A, S4B

                          29. 5. - 1. 6. 2023 - MZ2023, ústní část - E4A, E4B, P4

                          2. 6. 2023 - předávání maturitních vysvědčení na radnici - E4C, L4, S4A, S4B

                          9. 6. 2023 - předávání maturitních vysvědčení na radnici - E4A, E4B, P4

 • 14. 03. 2023 - všem maturantům byly emailem odeslány přihlášky k DT maturitní zkoušky.

 • 14. 03. 2023 - termín odevzdání maturitních prací (v tištěné podobě - pí. Lupoměské a v digidální podobě na sdílený disk) je do 15. 3. 2023. Odevzdání je možné pouze v pracovní době studijního oddělení. Vázací stroj na kroužkovou vazbu je ve škole opraven a je možné jej využít. Cena vazby jednoho výtisku MP je 40,- Kč.

 • 07. 03. 2023 - podepsané přihlášky k maturitním pracím lze stáhnout ZDE. Přihláška je nedílnou součástí maturitní práce, na 2. a 3. straně, ihned za úvodním listem. Stačí to tam vložit jako "výstřižky" z uvedeného dokumentu.

 • 15. 11. 2022 - Jsou vytištěny přihlášky k maturitním zkouškám - MZ2023. Předvyplněné formuláře jsou pro žáky 4. ročníků k dispozici u třídních učitelů. Pro žáky, kteří opakují MZ, tak jsou připraveny na studijním oddělení u pí. Lupoměské (A218). Přihlásit se k MZ2023 se musí všichni žáci 4. ročníků a případní zájemci z řad "repetentů" do 30. 11. 2022. Přihlásit se musí všichni osobně. Je nutné údaje na přihláškách zkontrolovat, doplnil volitelné zkoušky (např. anglický jazyk / matematiku) a přihlášky na zadní straně podepsat (vč. jména, příjmení a datumu). Při zvolení zkoušky z cizího jazyka je potřeba udělat křížek na přední i zadní straně (netýká se maturantů oboru technické lyceum, kteří si cizí jazyk zvolí jako profilovou zkoušku - konají pouze písemnou práci a ústní zkoušku). Je možné doplnit i nepovinné předměty, případně matematiku rozšiřující - zde to doporučuji pouze těm, kteří opravdu nepovinné zkoušky k něčemu využijí. Případné nejasnosti zodpoví Radek Havlík či TU. Na přihláškách se zvolené zkoušky křížkují. Doporučení z PPP pro PUP je nutné také dodat do 30. 11. 2022 - p. Havlíkovi a zaškrtnout na přihlášce k MZ2023. 

 • 24. 10. 2022 - Informace k profilovým zkouškám a především k "nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem": https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/zkousky-profilove-casti (včetně uznávaných certifikátů)

 • 30. 09. 2022 - Přehled maturitních témat pro MZ2023 jarní i podzimní období naleznete ZDE. Maturitní téma jsou platná pro všechny obory.

 • 22. 09. 2022 - Školní seznam literárních děl + šablona literárních děl - český jazyk a literatura

 • 21. 09. 2022 - Informace k možnosti nahrazení profilové části zkoušky z anglického jazyka naleznete ZDE (zde je seznam uznávaných certifikátů) a v pokynu ředitele číslo MZ2023/06 (odkaz viz níže). Týká se všech oborů (všech tříd) a povinných i nepovinných zkoušek. S originálem certifikátu se dostavte do uvedeného termínu k p. Havlíkovi (nejpozději do 31. 3. 2023).

 • 21. 09. 2022 - Informace k vypracování MP, včetně šablony, pokynů, videonávod, ... naleznete na webu v sekci "Obory" ... "daný obor" ... "Maturitní práce"; Maturantů byl odeslán email s postupem vytvoření zadání MP a základní postupem při vypracování MP.

 • 21. 09. 2022 - Přihlašování k jarnímu termínu MZ2023 proběhne ve druhé polovině listopadu 2022.

 • 21. 09. 2022 - Šablonu maturitních prací naleznete ZDE.

 • 21. 09. 2022 - Statut studenta po maturitě, konkrétní příklady v otázkách a odpovědích: ZDE.

 • 21. 09. 2022 - Maturanti, kteří požadují PUP se seznámí s přiloženým dokumentem ZDE a seznámení přijdou podepsat k p. Havlíkovi. Zároveň včas dodají i zprávu z PPP, na jejímž základě o PUP žádají.

 • 21. 09. 2022 - Základní pokyny ředitele školy k MZ2023 naleznete ZDE.