Informace k maturitě

Úvod » Pro studenty » Informace k maturitě

Tato stránka si klade za cíl předkládat studentům 4. ročníků informace související s maturitou v roce 2021

Stránka bude stále aktualizována. Novější zprávy budou nahoře.

 

 • 19. 11. 2020 - Maturantům konajícím MZ v řádném termínu byla odeslána předvyplněná přihláška k MZ. Informace k vyplňování dostali maturanti emailem. Maturanti konající MZ v opravném termínu budou ohledně přihlašování k MZ2021 informováni prostřednictvím těchto webových stránek - momentálně CERMAT teprve připravuje převod těchto maturantů z předchozích projektů (předchozích ročníků), tak prosím vyčkejte. Veškeré přihlášky k jarnímu termínu MZ2021 musí být podané nejpozději 1.12.2020.

 • 29. 10. 2020 - Stanovení počtu profilových zkoušek pro jednotlivé obory naleznete ZDE, zároveň se tím mění možnost nahrazení profilové zkoušku z cizího jazyka, případně jeho profilových částí.

 • 15. 10. 2020 - Novelizovaná maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb. a metodika k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb. 

 • 12. 10. 2020 - Přihlašování k jarnímu termínu MZ2021 proběhne ve druhé polovině listopadu 2020.

 • 30. 09. 2020 - Přehled maturitních témat pro MZ2020 jarní i podzimní období naleznete ZDE. Maturitní téma jsou platná pro všechny obory.

 • 24. 09. 2020 - Základní informace (pro obory E, S, P) k vypracování MP (maturitní práce) naleznete ZDE (termíny, postupy pro vytvoření přihlášky, ...); šablonu maturitních prací naleznete ZDE; návod a podklady pro MP naleznete ZDE.

 • 17. 09. 2020 - Statut studenta po maturitě, konkrétní příklady v otázkách a odpovědích: https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta-2019-do-kdy-jste-studenty-po-ma 

 • 17. 09. 2020 - Ústní část MZ: E4B, P4, S4A - 25.-29.5.2020; E4A, L4, S4B - 1.-5.6.2020;; obhajoby MP: 15.-22.5.2020

 • 17. 09. 2020 - Pokyn ředitele školy k financování maturitních prací naleznete ZDE.

 • 17. 09. 2020 - Hodnocení maturitních prací navžené ředitelem školy. Ostatní informce naleznete na www.maturita.cermat.cz. Na téže webové stránce naleznete i veškeré informace týkající se maturitní zkoušky pro žáky s PUP, včetně uzpůsobení podmínek a hodnocení. V souladu s ustanovením § 38 písm. e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., a v případě žáků s PUP dle ustanovení § 20 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
 • 17.09.2020 - Nahrazující profilová zkouška z cizího jazyka, sdělení ředitele školy (Týká se pouze třídy L4.)
 • 17.09.2020 - Hodnocení profilových částí MZ, sdělení ředitele školy
 • 17.09.2020 - Školní seznam literárních děl - český jazyk a literatura - šablona pro školní seznam literárních děl.