Průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy

Úvod » Obory » Elektrotechnika » Zaměření oboru » Průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy

Identifikační údaje

Název ŠVP: elektrotechnika
Kód a název oboru vzdělání: 26 - 41 - M/01 elektrotechnika
Zaměření: silnoproud
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2015 (rok nástupu do 1. ročníku - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru vzdělávání elektrotechnika se zaměřením na průmyslovou elektrotechniku, výkonovou elektroniku a řídící systémy se uplatní především ve technickohospodářských funkcích

  • při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru;
  • v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie;
  • v oblasti zkušební, revizní, servisní techniky a údržbě elektrických strojů, přístrojů, světelné techniky, tepelné techniky a polovodičových měničů;
  • při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek, měřících systémů,
  • programování PLC automatů, projektování osvětlení a průmyslových rozvodů.

Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, provozní technik, školící technik.

Učební plán (platný pro rok nástupu 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

 

Povinné všeobecné předměty

 

 

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

PKSV

Anglický jazyk

ANJ

2/2

3/3

3/3

3/3

13/13

PKCJ

Německý jazyk

NEJ

2/2

PKCJ

Matematika

MAT

5

3

3

4

15

PKPP

Základy společenských věd

ZSV

2

2

2

0

6

PKSV

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

PKPP

Chemie a ekologie

CHE

2

0

0

0

2

PKPP

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

PKSV

Povinné odborné předměty

 

 

Ekonomika

EKO

0

0

0

3

3

PKSV

Informační a komunikační technologie

IKT

3/2

2/2

0

0

5/4

PKI

Programování PLC

PPL

0

0

2/2

0

2/2

PKE

Základy elektrotechniky

ZAE

4

3

0

0

7

PKE

Technická dokumentace

TED

3/1

0

0

0

3/1

PKS

Elektrotechnická měření

ELM

0

3/2

3/3

0

6/5

PKE

Strojnictví a CAD

STR

0

2/1

0

0

2/1

PKS

Číslicová technika

CIT

0

2

0

0

2

PKE

Elektronika

ELT

0

2

0

0

2

PKE

Automatizační technika

AUT

0

0

2

2

4

PKE

Výkonová elektronika

VEE

0

0

3

2

5

PKE

Elektrické stroje a přístroje

ESP

0

0

3

3

6

PKE

Elektroenergetika

EEN

0

0

3

3

6

PKE

Elektrická zařízení

ELZ

0

0

2

2

4

PKE

Praxe

PRA

3/3

3/3

3/3

0

9/9

PKD

Povinně volitelné předměty

 

Skupina 1

 

Elektrotechnická měření

ELM

0

0

0

3/3

3/3

PKE

Automatizační technika

AUT

0

0

0

2/2

2/2

PKE

Skupina 2

 

Výrobní praxe

VPR

0

0

0

0/5

0/5

PKE

Celkem vyučovacích hodin

33/10

31/10

33/11

32/8

129/39