Často kladené otázky

Úvod » Pro uchazeče » Často kladené otázky

1. Kde obdržím přihlášku k přijetí na střední školu?

Formulář přihlášky může poskytnout ZŠ, popř. je možné ji stáhnout na webu MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

2. je nutné barevné vytištění přihlášky k přijetí na střední školu?

Barevné vytištění není podmínkou.

3. na kolik středních škol se mohu přihlásit  v 1. kole?

Můžete podat až 2 přihlášky (2 střední školy bez talentových zkoušek). Při vyplňování přihlášky se uvádí na obou tiskopisech stejné pořadí škol, oborů a termínů.

4. uvádím termín přijímací zkoušky na přihlášce?

Ne.

5. Je pořadí škol v přihlášce závazné? 

Není.

6. musí být lékařský posudek v příloze nebo Musí být potvrzení na přihlášce?

Potvrzení může být na přihlášce nebo přílohou, nicméně musí obsahovat kód oboru.

7. na kolik středních škol se mohu přihlásit v 2. kole?

Počet přihlášek není omezen.

8. jak se dozvím, že mnou zaslaná přihláška byla školou přijata?

V případě podání přihlášky poštou, doporučujeme sjednat si službu informování o dodání pomocí SMS, zaslání doporučeně: 

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/doporucene-psani

Pokud podáte přihlášku osobně na sekretariát školy, obdržíte potvrzení o převzetí přihlášky.

9. je výhodnější volit až druhý termín přijímací zkoušky, i když chci k vám?

V současné době již toto není rozhodující. Z obou termínů přijímacích zkoušek nám předávají nejlepší výsledky z ČJ a M (i když zkoušky byly vykonány v jiné škole). Není proto nutné dávat jiný termín oproti prioritě vybrané školy. 

10. kde se dozvím, co si mám vzít s sebou na přijímací zkoušku?

14 dní před termínem přijímací zkoušky vám poštou zašleme Pozvánku k přijímací zkoušce, kde budou uvedeny veškeré důležité informace

k přijímací zkoušce, např. kdy a kde se bude konat, co s sebou, apod.. POZVÁNKU NEVYHAZUJTE, budete ji potřebovat i pro zjištění výsledků.

11. JAK se dozvím VÝSLEDEK přijímací zkouškY?

V Pozvánce k přijímací zkoušce dostanete přiděleno ID, což je jedinečný kód pro uchazeče/přihlášku (tzn.. pokud jste k nám dali 2 přihlášky - budete mít 2 ID kódy). Výsledky  přijímací zkoušky jsou zveřejněny dle tohoto kódu.

12. BYL JSEM PŘIJAT, CO MÁM DĚLAT DÁL?

Do 10-ti dní jste povinen dodat Zápisový lístek, jestliže tak neučiníte, vaše přijetí pozbývá platnost. 

13. JAK SE DOZVÍM, CO MNE ČEKÁ V ZÁŘÍ? 

Na webových stránkách bude uveden termín schůzky s rodiči nastupujících žáků (obvykle druhá polovina června), kde budou upřesněny veškeré informace a požadavky ze strany školy. Zároveň budete mít možnost pokládat dotazy.