Anglický teambuilding v E2A

Úvod » Pro studenty » Cizí jazyky » Novinky » Anglický teambuilding v E2A
E2A1.JPG

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 proběhla ve třídě E2A tzv. „zážitková angličtina“. Jednalo se o program, který pro třídu  zorganizovali dva nadšení učitelé z Prahy Tomáš Ficza a Štěpán Braňka (www.zazitkovaanglictina.cz). Během čtyř dopoledních hodin si naši studenti vyzkoušeli celou řadu více či méně interaktivních her a aktivit, museli spolupracovat v různých týmech a soutěžit mezi sebou. I když akce probíhala ve druhém ročníku, kde se studenti již znají, celé dopoledne se neslo mimo jiné i v duchu „teambuildingu“ a primární prevence. Akce se zúčastnila spolu se třídou i třídní učitelka Mgr. Lucie Machálková, která ji shrnuje takto: "Studenti tento program hodnotili velice kladně, skvěle se zapojili a zároveň jsme se společně i nasmáli."